Aktiv Ortopedteknik vill sätta standarden för kvalitet

Aktiv Ortopedteknik var först i branschen med en kvalitetscertifiering enligt den internationella standarden ISO 9001. Detta blev ett första steg i ett mer övergripande arbete med kvalitetsfrågor inom vår Medical Care-verksamhet, som vi sedan dess tagit vidare i form av en rad unika initiativ.

Code of Practice (CoP) är ett totalkvalitetssystem som tagits fram för att säkra dokumentation, spårbarhet, kvalitetskontroll, riskanalys och avvikelsehantering. Systemet uppfyller kraven enligt ISO 9001 och det medicintekniska EU-direktivet 93/42EEG.

Code of Practice ett fristående bolag, tillgängligt för alla företag och organisationer inom den ortopedtekniska branschen. Kvalitetssystemet drivs och utvecklas i nära samarbete med klinisk personal, specialistgrupper och företag och med ett ständigt fokus på att följa de medicintekniska direktiven för patientsäkerhet. Detta nätverk av samlad erfarenhet och kompetens är i sin tur en ovärderlig tillgång i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra tjänster och produkter. Vi vill fortsätta att sätta standarden för kvalitet.