Vi skapar förutsättningar för ett aktivt liv

Aktiv Ortopedteknik och OT-Center driver ortopedtekniska center på 16 orter över hela Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock Scandinavia Group. Vi tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Hos oss möter du högt kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken. Genom nära samarbete med sjukhusets personal fortsätter vi att utveckla vår verksamhet för att möta framtidens behov. Alltid med patient och brukare i fokus.

Proteser

Ortoser och stöd

Individanpassade inlägg

Ortopediska skor

Sitthjälpmedel & Ståskal

Sportskydd & Stödkorsetter

Aktuellt

Kalender

| Uppsala

Mellansveriges Ortopedförening - MOF

| MedicalCare Sverige

Nordic Stroke 25-28 augusti

| MedicalCare Sverige

CPUP 2-3 november Stockholm