Inlägg/Sulor

Individanpassade inlägg

Fotrelaterade problem är en av de vanligaste åkommorna idag och hela tre av fyra svenskar uppger att de någon gång i livet haft besvär med sina fötter. Och vid en närmare eftertanke är det egentligen inte så konstigt. En normalaktiv person tar i genomsnitt mellan 8 000 och 10 000 steg om dagen och hinner under livstid avverka mer än fyra varv runt jordklotet till fots. Samtidigt, medan vi ständigt ökar vår medvetenhet kring att träna rätt och äta rätt, är det sällan eller aldrig som vi faktiskt kommer ihåg att sätta våra fötter i fokus. Om du känner dig träffad är du definitivt inte ensam - över hälften av alla som upplever problem med sina fötter uppsöker aldrig någon hjälp.

Fotens konstruktion är komplex och väldigt individuell. Med 26 ben, 32 leder, drygt 20 muskler och fler än 100 ledband skall den stå emot en enorm belastning. Varje dag. I och med att våra fötter bär upp och balanserar hela vår kropp så kan en skada eller en felställning i foten dessutom orsaka problem även i andra delar av kroppen, så som exempelvis ryggont och benhinneinflammation.

Med ett individuellt anpassad inlägg kan du ge din fot optimala förutsättningar både för att förebygga skador, men också för att behandla eller avhjälpa ett problem som redan uppstått. Inlägg med en stödjande effekt kan exempelvis korrigera en felställning medan en stötdämpande funktion kan hjälpa till att avlasta ditt fotvalv och dina trampdynor. Gemensamt är att de fungerar som ett naturligt steg mot en bekvämare och hälsosammare vardag. Med hjälp av modern teknik, kunskap och erfarenhet om kroppens anatomi och den senaste utvecklingen inom materialteknik kan vi idag erbjuda individanpassade inlägg som inte bara förebygger och åtgärdar problem - de fungerar och känns även bekväma i de flesta typer av skor. Klicka här för att hitta din närmsta Aktiv klinik för att boka tid för undersökning.

Steg ett: Fotundersökning samt gång- och löpanalys

Beroende på din kroppsvikt, din hållning och ditt rörelsemönster så belastas dina fötter på olika vis. För att klargöra vilken typ av individanpassade inlägg just du behöver börjar vi med att göra en noggrann undersökning av dina fötter och ditt specifika behov.

Först utvärderar vi hur dina fötter belastas i statiskt läge, dvs när du står still. I samband med detta gör vi eventuellt även så kallad screening av knä, höft och rygg beroende på om du har några specifika problem. För att undersöka din fotisättning får du härefter i vissa fall även gå eller springa på ett löpband där vi filmar dig under tiden, både framifrån och bakifrån. Detta underlag används sedan när vi gör en helhetsbedömning om vad du behöver för typ av inlägg.

Steg två: Fotscanning och formgjutning

Inläggen formgjuts unikt efter din fot och dess specifika konstruktion. Med hjälp av modern scanning-teknik (så kallad CAD/CAM) skapar vi en tredimensionell bild av dina fötter i ett obelastat läge. Denna bild använder vi sedan som mall när vi producerar dina inlägg. Utifrån samlade insikter både från undersökningen av dina fötter, gång- och löpanalysen, samt 3D-modellen väljer vi härefter ett material, en form och en konstruktion som passar just dig.

Steg tre: Leverans och uppföljning

När dina inlägg är klara levereras de enligt de något av alternativ som våra center och butiker erbjuder. I samband med den första undersökningen kommer vi även planera för en gemensam uppföljningsplan. Syftet med denna är dels att säkerställa att dina nya inlägg uppfyller sitt syfte, men också att kunna följa upp dina fotrelaterade problem över tid. Att planera in återbesök med jämna mellanrum är ett bra sätt att säkerställa en god fothälsa som håller i sig under hela livet.

Läs mer

Ortopediska skor