Rehabilitering Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm har uppdraget av rehabilitering för personer med amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter som behöver bedömning för Raynauds fenomen inom Region Stockholm.

Gåskola/rehabilitering nedre extremitetsavvikelser

Aktiv Ortopedtekniks Gåskola är en specialistmottagning för benamputerade patienter.

Vi tar emot alla benamputerade patienter, oavsett ålder. För patienter utanför Stockholms län behövs dock en specialistvårdsremiss. Gåskolans syfte och mål är att du på bästa sätt utifrån dina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv som möjligt. Vi förbereder dig även för din fortsatta rehabilitering i hemmet. På Gåskolan får du även information om olika proteser och möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med andra personer som genomgått en benamputation.

Du kommer för att träna i grupp eller enskilt för att bli mer aktiv och delaktig. Du kan även få hjälp med bedömning och förskrivning av hjälpmedel såsom rullstolar, gånghjälpmedel och proteser. Intyg för t.ex. färdtjänst, handikappersättning och parkeringstillstånd.

Vi har avtal med Region Stockholms och tar även emot patienter från andra Regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Teamet har en lång erfarenhet av att rehabilitera personer med amputationer eller medfödda skador på undre extremiteterna. Rehabiliteringen kan ske med eller utan protes.

Remiss (för vårdpersonal)

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Armprotesmott.

Armprotesmottagning / rehabilitering övre extremitetsavvikelser

Aktiv Ortopedtekniks Armprotesmottagningen är en specialismottagning som tar emot barn och vuxna med amputationer eller medfödda skador (s.k. dysmeli) på armar, händer eller fingrar såväl enkelsidiga som dubbelsidiga.

Armprotesmottagningen syfte och mål är att du på bästa sätt utifrån dina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv som möjligt. Vi förbereder dig även för din fortsatta rehabilitering i hemmet. På Armprotesmottagningen får du även information om olika proteser och möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med andra personer som genomgått en amputation eller har medfödda skador på övre extremiteter.

Du kommer för att träna i grupp eller enskilt för att bli mer aktiv och delaktig. Du kan även få hjälp med bedömning och förskrivning av hjälpmedel och proteser. Intyg för t.ex. färdtjänst, handikappersättning och parkeringstillstånd.

Vi har avtal med Region Stockholm och tar även emot patienter från andra Regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Teamet har en lång erfarenhet av att rehabilitera personer med amputationer eller medfödda skador på övre extremiteterna. Rehabiliteringen kan ske med eller utan protes.

Vi erbjuder:

Efter en första kontakt med en arbetsterapeut finns möjlighet att träffa vårt övriga team som består av ortopedläkare, fysioterapeut, psykolog samt vid behov ortopedingenjörer från ortopedverkstäder enligt avtal med Region Stockholm.

Frågeställningen kan gälla:

 • Svullnad
 • Begränsad rörlighet
 • Överkänslighet, smärta
 • Protesbehov
 • Behov av psykologstöd
 • Information om skadan och eventuella följder
 • Hjälpmedel, greppanpassningar

Remiss (för vårdpersonal)

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Armprotesmott.

Raynauds fenomen

Armprotesmottagningen hos Aktiv ortopedteknik ansvarar även för att ta emot personer med Raynauds fenomen.

Arbetsterapeuten utreder dina köldproblem och du får lära dig mer om ditt tillstånd samt får information om förebyggande egenvård och strategier för att motverka symtomen. Det ingår även information om material och utprovning av värmehjälpmedel. För bedömning av Raynauds fenomen behöver du en remiss från din husläkare.

Vad är Raynauds fenomen?

Raynauds fenomen kallas även "vita fingrar". Detta är ett tillstånd med tidvis dålig blodförsörjning till fingrar, tår och i sällsyntare fall nästipp eller tungspets. Anfallen utlöses ofta av kyla eller emotionell stress. Raynauds fenomen är vanligt (3–5 %) och förekommer något oftare hos kvinnor. Tillståndet debuterar ofta i 15–30 års ålder. Över 70 % noterar de första symtomen före 40 års ålder.

Symtom

Fingrarna är mest utsatta och blir vita och stela. De kan bli blågrå (cyanotiska), men efter ett tag blir de röda och svullna. Tillståndet kan orsaka smärta och i vissa fall även och stickningar och domningar. Värme verkar ofta lindrande. Mellan anfallen är fingrarna som regel helt normala.

Remiss (för vårdpersonal)

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Raynauds fen.

Remiss

Remissinformation vården

Den 1 september 2018  tog Aktiv Ortopedteknik i Stockholm över uppdraget av rehabilitering för personer med  amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter som behöver bedömning för Raynauds fenomen inom Region Stockholm. Detta innebar att Aktiv Ortopedteknik i Stockholm  övertog ansvaret för rehabilitering från  (Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfärens gåskola, Armprotes- och Raynaudmottagningen och Capio Rehab Dalen gåskola). 

Välkommen att remittera patienter till oss

För dig som vårdgivare och eller remittent innebär detta att du remitterar alla patienter för en bedömning till Aktiv Ortopedteknik i Sthlm. Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Du hittar oss som AO Gåskola/Armprotesmott i Take care. Ska du skriva remis för Raynauds fenomen hittar du oss som AO Gåskola/Raynauds fen.  Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post eller fax.

Bedömningen kommer att göras av Rehabteamet; Anne Skoog, leg.läkare, specialistortoped, Anita Stockselius & Stina Tillberg Lermon, leg.arbetsterapeuter, Lena Gudmundson & Katarina Bergman Bodén, leg.fysioterapeuter, Madelaine Krook, leg.psykolog, alla med lång erfarenhet av denna patientgrupp.

Verksamheten kommer att bedrivas på Barks väg 7 i Solna, Drottninggatan 5B i Norrtälje samt på Lovisinsgatan 7 i Södertälje. Patienter kommer att erbjudas rehabilitering på den plats som är mest lämplig.

Skicka remiss

TakeCare: AO Gåskola/Armprotesmott (ska du skriva remiss för Raynauds fenomen, använd AO Gåskola/Raynauds fen)

Post: Aktiv Ortopedteknik / Rehabilitering
Box 4041 169 04 Solna

Fax: 08-624 06 47

Remissinformation patient

 • Du som bor inom Region Stockholm behöver ingen remiss men önskvärt är en konsultationsremiss
 • Du som bor i annan Region behöver specilistvårdsremiss 
 • Speciellt förfarande gäller om du bor i annat land än Sverige

Material, länkar & Statistik

Ottobock 

Ex-center

Svenska Dysmeliföreningen 

Södersjukhuset handkirurgiska kliniken 

Vårdgivarguiden 

Vårdgivarguiden avtalsinformation 

Vårdgivarguiden avtalsinformation vårdval Norrtälje

Amputation och protesregister

 

Informationsmaterial att ladda ned

 

Patientinfo:

A5_Patientinfo_armprotesmottagningen.pdf

A5_Patientinfo_armprotesmottagningen_Akutklinik.pdf

A5_Patientinfo_Gåskola.pdf

A5_Patientinfo_ortopedteknisk läkarmottagning.pdf

A5_Patientinfo_Raynaudsmottagning.pdf

Svullnad_information.pdf

Spegelträning_information.pdf

Överkänslighet_information.pdf

Raynaudsinformation.pdf

Skötselguide_Liner_patient.pdf

A4_Skötselguide_Liner_vårdpersonal.pdf

Kurser & Utbildningar

Aktiv Ortopedteknik kommer att erbjuda:

 • Möten med primärvårds- och slutenvårdsrehabiliteringsenheter (halvårsvis).

 • Grundutbildning för personal på primärvårdsrehabilitering kommer att erbjudas årligen. Den riktar sig till personal som inte tidigare har arbetat med patientgrupperna eller som behöver förnya sina kunskaper. Utbildningarna kommer att hållas av teamet från Aktiv Ortopedteknik och vid behov externa parter.

 • Utbildningstillfällen/kurser som anordnas av oss årligen med fokus på både diagnos och behandling. Utbildningarna kommer att hållas av teamet från Aktiv Ortopedteknik med våra interna kompetensteam inom övre och nedre extremitetsskador. 

 • Involvering av patient -/brukarorganisationer och vid behov externa partners. Samtliga primärvårdsrehabiliteringsenheter inbjuds till dessa utbildningsdagar som kommer att innehålla teoretiska och praktiska moment. Finns önskemål om ytterligare utbildning/konsultation eller mer riktad utbildning kommer vi att erbjuda möjlighet att t ex auskultera för att få fördjupad kunskap i vår arbetsmetodik.

 • Aktiv Ortopedteknik kommer arbeta för att upprätta ett forum där uppdragsgivare (SLL), Aktiv ortopedteknik, vårdgivare och eventuellt patientorganisationer träffas varje halvår för att diskutera policyfrågor, vårdprogram etc.

 • Aktiv Ortopedteknik kommer att anordna anhörig- och patientvårdarträffar varje halvår där kunskap och erfarenhet förmedlas om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och om hur vårdprocessen kan se ut. Vi kommer att engagera patientambassadörer och patientorganisationer vid sådana träffar.

EX-Center 

EX-Center, som funnits sedan 1993, är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsskador, det vill säga reduktionsmissbildningar eller amputationer på grund av skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben.

EX-Center riktar sig till personer med dysmeli, neurosedynskada och förvärvade amputationer i hela landet och tar också emot personer från andra länder. Att sakna flera extremiteter eller delar av flera extremiteter innebär ofta att man har ett mer omfattande stöd- och hjälpbehov med många vårdkontakter. Det kan röra sig om specialhjälpmedel, proteser/ortoser, smärtproblematik, fysisk träning, anpassningar i skola/arbete, personlig assistans, bostadsanpassning, bilanpassning m.m. EX-Centers multidisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Vill du läsa mer om EX-Center klicka här.

Lena Gudmundsson

Leg.fysioterapeut

  Anita Stockselius

  Leg.arbetsterapeut

   David Chalom

   Leg.läk, spec ortopedi

    Madelaine Krook

    Leg.psykolog

     Stina Lermon

     Leg.arbetsterapeut

      Katarina Bergman Bodén

      Leg.fysioterapeut

       Hanna Löwén

       Leg fysioterapeut, specialistkompetens inom ortopedisk fysioterapi

        Adress

        • Barks väg 7  
        • 170 03 Solna 

        Öppettider

        • Måndag till fredag 07:30 - 16:30  

        Telefonväxel

        • 08-624 95 50 
        • Vår växel är öppen 8:00 - 16:30

        E-post

        Fax

        • 08-6240647

        Kontaktpersoner

        • Excenter  
        • Marie Wikström 
        • E-post