Ortos vid artros

Vi träffade Suzanne som bor i Täby utanför Stockholm en soldimmig morgon på Österåkers golfbana för att prata lite om varför hon har valt att använda en ortos för att bibehålla sin aktiva livsstil trots artros i knäleden.

Suzanne som har varit Fysioterapeut i över 40 år och träffat många patienter med artros - fick själv sin diagnos 2009. I sitt yrke som Fysioterapeut har hon drivit artrosskola och därmed byggt upp mycket kunskap kring diagnosen. Trots detta så var hon inte helt positiv till att använda en ortos som hjälpmedel när smärta och instabilitet från artrosen började göra hennes aktiva liv svårare. Efter inspiration av en medspelare på golfbanan som använder en ortos som stöd efter en meniskskada, tog hon kontakt med sin ortopedläkare som remitterade henne till Aktiv Ortopedteknik.

Hos Aktiv Ortopedteknik har hon fått hjälp hitta den bästa ortoslösningen för just henne och får även hjälp att justera ortosen vid t ex omfångsförändringar av benet. I hennes golfspelande så hjälper ortosen framförallt till vid utslaget och skapar stabilitet men ger även effekten att hon inte har lika ont efter golfrundan. Suzanne som även tränar på gym menar att ortosen är ett mycket bra stöd vid övningar utan maskiner. Hon nämner även att hon får en ökad stabilitet när hon går i trappor.
- Ortosen har definitivt varit ett stöd för att kunna fortsätta leva ett aktivt liv trots artros i knäleden, även om det till sist kanske kommer att sluta med operation för att få en mer permanent lösning, säger Suzanne.

Suzanne som även har artros i en tumme, väljer även här en ortos för stöd och smärtreducering. Nästa steg är att få hjälp med skor och inlägg för att reducera smärta i fötterna.

 

Enligt Socialstyrelsen riktlinjer så genomgår man efter en artrosdiagnos en sk artrosskola diagnos som ett första steg i behandling, efter det kan man få hjälp med smärtlindring genom hjälpmedel eller smärtlindrande läkemedel. Det sista steget är operation om något av de andra behandlings sätten inte varit tillräckligt.