Artros

Vi anpassar ortopedtekniska hjälpmedel för patienter med artros med målet att underlätta en effektiv rehabilitering och träning genom smärtlindring och stabilisering.

Vi är experter på individanpassade hjälpmedel

Vi gör individuella bedömningar, utprovningar/anpassningar och uppföljningar i samarbete med fysioterapeuter, alltid med patientens behov i centrum. När du som fysioterapeut träffar en patient med artros och bedömer att ytterligare stabilisering behövs kan vi hjälpa till. Vi på Aktiv Ortopedteknik är specialister inom ortosbehandling vid artros. Vi anpassar hjälpmedel med målet att underlätta en effektiv rehabilitering och träning genom smärtlindring och stabilisering.

Vi är beroende av varandra för patientens bästa

Fysioterapeuten har ansvaret för patienten, och Aktiv Ortopedteknik är stödet för att kunna genomföra en effektiv träning/mobilisering. Vi har kompetens och erfarenhet kring stabilisering och smärtlindring med hjälp av ortopedtekniska hjälpmedel som underlättar patientens aktivitet och delaktighet. En ortos kan stabilisera och korrigera en led för att minska felställning och smärta vilket i sin tur kan öka patientens aktivitet och möjlighet till rehabilitering. Alla patienter som kommer till oss får en individuell bedömning där vi tittar på möjlighet till korrigering/stöd av aktuell led/kroppssegment med hjälp av en ortos. Vi deltar gärna på artrosskolor för att kunna ge information om hur ortoser kan vara till hjälp vid artros.

Riktlinjer

Socialstyrelsen har i sin senaste revidering av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos, inkluderat ortosbehandling för knäartros i sina rekommendationer om läkemedelsbehandling och annan smärtlindring (se sid 39 i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer) 

Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi kan samarbeta kring artrospatienter.