Egenvård av fötter vid diabetes

För personer med diabetes föreligger det som vi vet en ökad risk för nedsatt cirkulation och känsel i foten. Detta kan leda till komplikationer av både lättare och allvarligare slag. Domningar och nedsatt känsel utvecklas under lång tid och kan vara svåra att för patienten att själv upptäcka. Därför är det viktigt med en god egenvård av fötterna:

Aktiv Ortopedteknik har tagit fram ett material med  tips och råd kring egenvård, vad man sk tänka på vid val av skor, och information kring vilka olika riskfaktorer som finns för fötterna vid diabetes.

Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa material: info@aktivortopedteknik.se

    Klicka på bildena för att ladda ned materialet.