Risklassificering och remisser

En fotundersökning ska alltid leda till en bedömning och riskkategorisering enligt Nationella diabetesregistrets (NDR) riskkategori 1–4.

Baserat på de nationella riktlinjerna följer nedan en beskrivning kring de olika riskklassern och när den ortopedtekniska vården skall implementeras och när och vad som ligger med i vårt uppdrag i kontakt med patienten. (Klicka på bilden för att ladda ned ditt ex av riskkategoriseringen.)