Diabetesfoten

Fotkomplikationer är ett av de vanligaste problemen hos en person med diabetes. Många av komplikationerna kan förebyggas med rätt skor och inlägg.

Vi hjälper patienter med analys och avlastning genom anpassade ortopediska inlägg och skor. Hos Aktiv Ortopedteknik får patienten professionell hjälp. Aktiv Ortopedtekniks diabetesprogram tar stöd i nationella och internationella riktlinjer för diabetesvård från Socialstyrelsen och International Working Group for Diabetic Feet.