Skador och diagnoser

Här hittar du information om de vanligaste skadorna och problemområden som vi möts av i vårt dagliga arbete inom ortopedteknik. Sidan är under uppbyggnad.

Artros

Artros

Vi anpassar ortopedtekniska hjälpmedel för patienter med artros med målet att underlätta en effektiv rehabilitering och träning genom smärtlindring och stabilisering.

Ehler Danlos Syndrom – EDS

Ehler Danlos Syndrom – EDS

Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) är en grupp ärftliga tillstånd som påverkar bindväven i kroppen och ger upphov till symtom som exempelvis hypermobilitet, smärta, trötthet och muskel- och skelettskador.

Nationellt vårdprogram för ortopedteknik syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om kroppshållning och symtomlindring för personer med EDS. Inom detta område erbjuder Aktiv Ortopedteknik anpassade produkter och hjälpmedel som kan hjälpa till att stabilisera leder, förbättra kroppshållning och öka aktivitetsnivån.
Här berättar vi mer om EDS och hur ortopedteknik kan hjälpa dina patienter.

Ehler Danlos Syndrom | EDS

Ehler Danlos Syndrom | EDS

Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) är en grupp ärftliga tillstånd som påverkar bindväven i kroppen och ger upphov till symtom som exempelvis hypermobilitet, smärta, trötthet och muskel- och skelettskador. Den vanligaste typen av EDS är hEDS (hypermobil EDS). Diagnosen HSD (hypermobilitetsspektrumstörning) har symptom som är mycket snarlika och kan kräva samma typ av behandling, därför skriver vi fortsättningsvis ”HSD/hEDS".

Nationellt vårdprogram för ortopedteknik syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om kroppshållning och symtomlindring för personer med HSD/hEDS. Inom detta område erbjuder Aktiv Ortopedteknik anpassade produkter och hjälpmedel som kan hjälpa till att stabilisera leder, förbättra kroppshållning och öka aktivitetsnivån.
Här berättar vi mer om diagnoserna och hur ortopedteknik kan hjälpa dina patienter.

Diabetes & fötter

Diabetes & fötter

Fotkomplikationer är ett av de vanligaste problemen hos en person med diabetes. Många av komplikationerna kan förebyggas med egenvård samt rätt skor och inlägg.