Utbildningsmaterial

Här har vi samlat information för både förskrivare, patienter och brukare. Materialet är framtaget i samarbete med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer. Har du frågor kring underlaget - hör av dig till oss.