Region Gävleborg

På den här sidan har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik i region Gävleborg erbjuder i form av ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler och riktlinjer, vad som gäller vid förskrivning av hjälpmedel. Vår förhoppning är att denna information ska vara ett stöd och en hjälp i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över när det gäller ortopedteknik.

Förskrivning hjälpmedel

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. Förskrivare är i de flesta fall läkare eller sjukgymnaster/fysioterapeuter, men kan i vissa fall även vara annan medicinsk personal med förskrivningsrätt.  

I normalfallet initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patientens behov av ortopedtekniskt hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som gör en analys av patientens behov och anpassar sedan den ortopedtekniska produkten som provas ut i samråd med patienten. 

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning och detta gäller exempelvis inlägg, skor eller enklare ortoser, som patienten får bekosta själv. 

Aktiv Ortopedteknik kallar alla patienter som fått remiss. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service. 

Tidsbokning gäller för alla besök.

Generell information

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc.
Förskrivare för ortopedtekniska hjälpmedel i Gävleborg är läkare samt sjukgymnaster/fysioterapeuter och fotterapueter med delegerad förskrivningsrätt.

Uppdraget som Aktiv Ortopedteknik i Gävle har innefattar följande produktgrupper:

 • Nedre och övre extremitetsproteser
 • Nedre och övre extremitetsortoser
 • Spinala ortoser (korsetter och gördlar)
 • Ortopediska skor och fotbäddar
 • Ortopediska skoanpassningar
 • Värmehjälpmedel
 • Sittsystem (individuella sitsar)

För hjälpmedel till patienter inom Region Gävleborg gäller rekvisitionen i högst ett år.
Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning. Aktuellt kan t.ex. vara inlägg i skor eller enklare mjuka ortoser som patienten bekostar själv.  

När rekvisitionen kommit till Aktiv Ortopedteknik kallas patienten för bedömning och behandling. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas per telefon för att ge patienten snabbast möjliga vård och service.

 

Avgifter och regler

Hos oss på Aktiv Ortopedteknik i Gävle gäller samma avgifter som för övriga sjukvården. De regler som styr vår verksamhet bestäms och regleras av
Region Gävleborg. 

För detaljerad information om egenavgifter och regelverk, se Hjälpmedelshandboken:
http://www.regiongavleborg.se/halsa-och-vard/funktionsnedsattning/Hjalpmedel/Ortopedtekniska-hjalpmedel/

 

2023

 • 2023-01-05 Stänger kl 15:00 Trettondagsafton
 • 2023-01-06 Stängt Trettondedag jul
 • 2023-02-24 Stänger kl 11:30. Personalutbildning
 • 2023-04-06 Stänger kl 15:00 Skärtorsdag
 • 2023-04-07 Stängt Långfredag
 • 2023-04-10 Stängt Annandag påsk
 • 2023-05-01 Stängt 1:a Maj
 • 2023-05-12 Stänger kl 11:30. Personalutbildning
 • 2023-05-17 Stänger kl 15:00
 • 2023-05-18 Stängt Kristi Himmelfärdsdag
 • 2023-06-06 Stängt Sveriges nationaldag
 • 2023-06-23 Stänger kl 15:00
 • 2023-06-24 Stängt Midsommarafton
 • 2023-12-25 Stängt Juldagen
 • 2023-12-26 Stängt Annandag jul

Vecka 26 till 33 stänger vi 16:30 på onsdagar

Adress

 • Gävle sjukhus  
 • 801 87 Gävle  
 • Ingång 15  

Öppettider

 • Måndag Tisdag och Torsdag 08.00 - 16.30  
 • Onsdag 08.00 - 18.00  
 • Fredag 08.00 - 15.00  
 • Lunchstängt 11.30 - 12.30  
 •  
 • Tidsbokning  
 • Närverkstad i Hudiksvall  
 • Öppettider kan variera beroende på bemanning.  
 • Ring 026 -15 49 40 för aktuella tider  

Telefonväxel

 • 026 - 15 49 40  
 • Telefontid:  
 • Måndag till torsdag 08.00 - 16.30.  
 • Fredag 08.00 - 15.00. 

E-post

Fax

 • 026 - 12 31 30

Kontaktpersoner

 • Verksamhetschef  
 • Andreas Carlsson 
 • E-post