De senaste åren har Aktiv Ortopedteknik satsat på införandet av scanning och digitala metoder (CAD/CAM) på alla sina ortopedtekniska avdelningar. Aktiv Ortopedteknik jobbar kontinuerligt med att implementera och utveckla digitala metoder för att ge patienterna ett smidigt omhändertagande, minska arbetsbelastningen på ortopedingenjörer och öka kvaliteten vid patientmötet, samt att minska den belastning på miljö och arbetsmiljö som gips innebär.

Process och arbetsmetod

Vi har idag möjlighet att scanna för alla hjälpmedel där det är tekniskt och praktiskt genomförbart.             

De produktgrupper som berörs är: 

Ortoser:

 • Fotortoser (fotbäddar)
 • Ankelfotortoser
 • Knäortoser
 • Helbensortoser

Proteser:

 • Transfemurala
 • Transtibiala

Övriga produktgrupper:

 • Hjälmar
 • Sitsar
 • Ståskal
 • Spinala ortoser
 • Handgjorda/ortopediska skor

I samtliga av dessa fall finns en produktionsprocess där fräsning eller 3D-printing ingår.  För tillverkning av fotbäddar används idag två olika system. Båda scannar den plantara sidan av foten och en bit upp lateralt/medialt. Därefter kan ortopedingenjören välja att modellera själv eller få experthjälp med modelleringen. Vid scanningen av fotbäddar används system med stationära ändamålsenliga scannrar för att uppnå ett bra omhändertagande av patienten med bästa möjliga resultat.

Utbildning och support

Alla handläggare har fått utbildning samt regelbunden uppföljning och support i de programvaror och scannrar som används inom bolaget. Utbildningen innehåller olika metoder att scanna patienterna beroende på vilket hjälpmedel som ska tillverkas, samt hur man modellerar dessa digitalt för att få bäst resultat. Utbildningarna har genomförts lokalt på alla Aktivkliniker. Utbildningsprogrammet omfattar två dagars grundutbildning samt påbyggnadsutbildning för specialister och de som önskar fördjupa sig.

Tillverkning

Efter scanning och modellering lokalt tillverkas modellen för hjälpmedlet centralt med hjälp av en fräs. När den färdiga modellen kommer tillbaka till avdelningen tillverkas hjälpmedlet lokalt för att kunna ta tillvara på möjligheten att göra individuella anpassningar efter patientens behov. I vissa fall som vid t.ex. sitsar och handgjorda skor sker tillverkning av hjälpmedlet centralt inom bolaget.  Vi samarbetar mycket med Ottobocks centrala produktionsenhet, iFab. Vi är en del av pågående försöksverksamhet och utvecklingen av digitala lösningar för framtiden där 3D-printing, programvaror och nya arbetsmetoder ingår. Aktiv Ortopedteknik är en aktiv del av den digitala utvecklingen inom Ottobock. 

 

 

-