Vi strävar efter att vara med i rehabiliteringsprocessen redan från start för att planera och gemensamt behovsanpassa ett förstklassigt hjälpmedel

Våra hjälpmedel är tekniskt avancerade produkter som passar för all form av daglig användning. Med ett individuellt anpassat hjälpmedel ges förutsättningar för patienten att återgå till en väl fungerande vardag. Självständigheten i vardagen, på arbetet och på fritiden är vår främsta prioritet. För att kunna välja ut det optimala hjälpmedlet är det viktigt att ta hänsyn till en rad aspekter. Det handlar exempelvis om den allmänna hälsan, de fysiska förutsättningarna, personliga mål, bostads- och levnadsmiljö och arbetsmiljö.
Vi ser det som en behandlingscirkel som i bilden nedan, där varje delmoment utgår från patienten med målet att uppnå bästa möjliga resultat. Genom ett nära samarbete med behandlande läkare och sjukgymnaster kan vi arbeta utifrån en tydligt definierad vårdkedja som ger en jämn och hög kvalitet.

Hur går det till

Alla människor har olika förutsättningar, och det gäller i allra högsta grad även när en patient ska bli försörjd med ett ortopedtekniskt hjälpmedel. Nedan ser du en generell beskrivning av hur det kan gå till.
Behandlingsprocessen kan givetvis variera från vårdgivare till vårdgivare, men inom Aktiv Ortopedtekniks arbetar vi alltid för att hitta den bästa möjliga lösningen för patienten

 

Klicka på bilden för att se en större version

-