Kompressionsbehandling används vanligen då en patient uppvisar ett ödem, dvs. en onaturlig svullnad i kroppen som ej går ner. Ödem som behandlas med kompression kan delas upp i tre olika varianter: lymfödem, lipödem och venösa ödem. Det finns två typer av behandling för detta, Stödstrumpor/handskar eller Medicinska kompressionsstrumpor/handskar.

Olika typer av kompressionsbehandling

Stödstrumpor

 Stödstrumpor ger ett visst tryck men har vanligtvis ingen avtagande tryckgradient längs benet/armen och storleken bestäms oftast endast utifrån skostorlek/omkretsmått. Stödstrumpor lämpar sig bäst för de som vill motverka åderbråck, trötthet i benen och stödja blodflödet. De har för låg kompressionsklass för att ge en effektiv medicinsk behandling vid venös och lymfatisk insufficiens. De flesta av de stödstrumpor man köper i den vanliga handeln saknar graderat tryck.

Medicinska Kompressionsstrumpor 

En kompressionsstrumpa har alltid ett graderat tryck. Med avtagande kompression menas att kompressionsstrumpans tryck är högst vid vristen och sedan minskar ju högre upp på benet strumpan går. Detta ger muskelpumpen stöd och har god effekt på återflödet till hjärtat. Kompressionsstrumpor används som medicinskt hjälpmedel vid venös och lymfatisk insufficiens samt vid lipödem. 

Målet med kompressionsbehandling

Målet med all kompressionsbehandling är att;

  • Att minska svullnad och/eller smärta
  • Att förhindra sår och sårrecidiv samt förbättra ärrläkning
  • Att minska risk för ytterligare komplikationer
  • Att öka patientens livskvalitet
 

Utprovning

Utprovning av kompressionsprodukter görs av kvalificerad personal på den ortopedtekniska mottagningen, Aktiv Ortopedteknik, i samråd med patienten och övrig inblandad vårdpersonal.

-