Bröstproteser och delproteser används för vård av kvinnor efter bröstcancerkirurgi. De kan användas efter mastektomi (där hela bröstet tagits bort), bröstbevarande kirurgi eller rekonstruktion där extra volym behövs för total symmetri.

Olika typer av proteser

 Bröstproteser ska likna det återstående bröstet så nära som möjligt i utseende och form, för att skapa en naturlig kroppssilhuett. Bra proteser beter sig som ett riktigt bröst, rör sig naturligt när man går och sjunker ihop när man ligger ner. Bröstprotes har man inte bara av kosmetiska skäl, det finns också medicinska skäl att bära dem. Genom att kompensera för vikten av ett riktigt bröst, förebyggs problem som lymfödem, dålig hållning eller axel- och nackbesvär. En väl fungerande bröstprotes gör även att den psykiska rehabiliteringen går fortare. 

Bröstproteser finns som helproteser eller delproteser, beroende på hur mycket av bröstet som opererats bort. Form, konsistens och storlek provas ut helt efter patientens egna förutsättningar. Det finns proteser som fäster direkt mot huden, eller proteser som är avsedda att läggas i speciellt anpassade BH:ar. 

Utprovning

Utprovning av bröstproteser görs av kvalificerad personal på den ortopedtekniska mottagningen, Aktiv Ortopedteknik, i samråd med patienten och övrig inblandad vårdpersonal.

-