Barn och vuxna som har svårigheter att självständigt bibehålla en stabil position i sittande, stående, gående eller i liggande läge löper risk att utveckla kontrakturer. Detta kan i sin tur orsaka andra problem i kroppen. Genom att arbeta aktivt med positionering under dygnets 24 timmar kan problemen behandlas och förebyggas.

Sitsar, ståskal och madrasser

Lösningar för sittande

En individuellt utformad sits underlättar ett funktionellt sittande på många sätt. Genom balansering, tryckavlastning och stabilisering kan vi motverka och korrigera felställningar samt förhindra uppkomst av trycksår. Olika lösningar kan också leda till en förbättrad andning, förbättrad huvudkontroll, smärtlindring och avslappning. Målet med en individuellt utformad sits är en förbättrad positionering som i sin tur leder till positiva effekter för brukaren.

Lösningar för liggande

För de brukare som behöver hjälp med liggande positionering finns möjlighet att göra en formgjuten madrass. Kroppens form avbildas med hjälp av måttagning och scanning varpå formen fräses fram ur ett skummaterial. 
När en formad madrass används på tippbräda kan den även möjliggöra en mer upprätt position för brukaren och vara ett alternativ till ståskal för brukare med särskilda behov.

Lösningar för stående

Brukare som inte kan stå på egen hand kan få hjälp till stående med ett formgjutet ståskal.

Positiva effekter med ett ståskal är till exempel: 

  • Belastning av skelettet medan man växer
  • Sträcker knä och höftleder, upprätande av ryggen
  • Förbättrar blodtryck och cirkulation
  • Psykiskt välbefinnande och utveckling

Utprovning

Utprovning av sitsar, madrasser och ståskal görs av kvalificerad personal på den ortopedtekniska kliniken, Aktiv Ortopedteknik, i samråd med patienten och övrig inblandad vårdpersonal. 

 

-