Med ett individuellt anpassat inlägg ges optimala förutsättningar att behandla fotrelaterade skador och besvär. Inlägg med en stödjande effekt kan exempelvis korrigera en felställning medan ett stötdämpande material kan hjälpa till att avlasta utsatta strukturer.

Individanpassade inlägg 

Med hjälp av modern teknik, kunskap och erfarenhet om kroppens funktioner,
och den senaste utvecklingen inom materialteknik kan vi erbjuda individ¬anpassade inlägg som förebygger och åtgärdar problem och skador. Vi hjälper även till med rekommendation av bra skor för bästa möjliga resultat av inläggen.

Det finns flera olika slags inlägg och metoder för att ta fram dessa. Scanning, gipsavgjutning, avtryck och prefabricerade inlägg är de vanligaste alternativen. 


Exempel på diagnoser där inlägg kan hjälpa: 

  • Mortons syndrom
  • Plantar fasciit
  • Pes planovalgus
  • Pes cavus
  • Övriga felställningar i fötter

Utprovning

Utprovning av individanpassade inlägg görs av kvalificerad personal på Aktiv Ortopedteknik, i samråd med patienten och övrig inblandad vårdpersonal.

-