Att leva utan en kroppsdel innebär många utmaningar, både hemma, i arbetet, på fritiden och vid sociala aktiviteter. Att hjälpa patienten att komma tillbaka till en väl fungerande vardag, med största möjliga rörlighet och självständighet, är vår främsta prioritet.

Att välja rätt proteslösning

Med en individuellt anpassad protes kommer patienten att ha bättre förutsättningar för att kunna komma tillbaka till en väl fungerande vardag. För att välja ut den optimala protesen är det viktigt att ta hänsyn till en rad aspekter, till exempel:


• Patientens hälsa och fysiska kondition
• Patientens stump och dess fysiska egenskaper
• Patientens personliga mål och intressen
• Patientens bostadsmiljö, levnadsmiljö och arbetsmiljö 

Förutom att ersätta en förlorad kroppsdel hjälper protesen till med att: 
• Påskynda rehabiliteringen
• Förenkla egna förflyttningar
• Underlätta skötandet av den egna hygienen
• Förbättra sittandet
• Stå, belasta leder och skelett och förhindra kontrakturer
• Förbättra det psykiska välbefinnandet

Teknikutveckling

Under de senaste åren har det hänt otroligt mycket inom protesområdet. 
Nya, högteknologiska material och konstruktioner har gjort det enklare att leva med protes.

 

Utprovning

Utprovning av proteser görs av kvalificerad personal på den ortopedtekniska mottagningen, Aktiv Ortopedteknik, i samråd med patienten och övrig inblandad vårdpersonal. 

-