Teamverksamhet genom hela processen

Genom ett nära samarbete med behandlande läkare och sjukgymnaster kan vi arbeta utifrån en tydligt definierad vårdkedja som ger en jämn och hög kvalitet, och uppnå självständigheten i vardagen, på arbetet och på fritiden för patienten som är vår främsta prioritet.

Med ett individuellt anpassat hjälpmedel ges förutsättningar för patienten att återgå till en väl fungerande vardag. Våra hjälpmedel är tekniskt avancerade produkter som passar för all form av daglig användning.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Läs mer om vår behandlingscirkel
Behandlingscirkel

Läs mer om vår behandlingscirkel

Vi strävar efter att vara med i rehabiliteringsprocessen redan från start för att planera och gemensamt behovsanpassa ett förstklassigt hjälpmedel

Läs mer om våra processer för protes

Läs mer om våra processer för protes

Att leva utan en kroppsdel innebär många utmaningar, både hemma, i arbetet, på fritiden och vid sociala aktiviteter. Att hjälpa patienten att komma tillbaka till en väl fungerande vardag, med största möjliga rörlighet och självständighet, är vår främsta prioritet.

Ortoslösningar
Ortoser

Ortoslösningar

Ortoser kallas även för skydd eller stödbandage. De stödjer och avlastar en skadad kroppsdel och ersätter på så vis en förlorad funktion, vilket underlättar vid rehabilitering och återgång till aktivitet. Ortoser stabiliserar eller motverkar felställningar i leder, förhindrar oönskad rörlighet, förbättrar koordinationen och skapar en känsla av trygghet och kan på så sätt förebygga och lindra smärta samt öka användarens oberoende.

Lösningar för sitsar
Sitsar

Lösningar för sitsar

Barn och vuxna som har svårigheter att självständigt bibehålla en stabil position i sittande, stående, gående eller i liggande läge löper risk att utveckla kontrakturer. Detta kan i sin tur orsaka andra problem i kroppen. Genom att arbeta aktivt med positionering under dygnets 24 timmar kan problemen behandlas och förebyggas.

Ortopediska skor - individanpassade
Ortopediska skor

Ortopediska skor - individanpassade

Många människor har stora problem att hitta passande skor. Med individuellt utvalda skor och rätt anpassningar kan många fotrelaterade problem minska – eller upphöra helt. Hos Aktiv Ortopedteknik finns stor kompetens kring ortopediska skor, från behovs¬analys till utprovning.

Individanpassade inlägg
Inlägg

Individanpassade inlägg

Med ett individuellt anpassat inlägg ges optimala förutsättningar att behandla fotrelaterade skador och besvär. Inlägg med en stödjande effekt kan exempelvis korrigera en felställning medan ett stötdämpande material kan hjälpa till att avlasta utsatta strukturer.

Korsettlösningar
Korsetter

Korsettlösningar

Korsetter används för att avlasta och stödja rygg och bål. Begreppet korsetter omfattar såväl hårda och/eller handsydda korsetter som prefabricerade ortoser. Det finns en mängd olika utformningar och hårdheter att välja mellan. Gemensamt för dem är att alla utprovas och formas individuellt.

Exopulse Mollii Suit
Exopulse Mollii Suit - neurostimulering

Exopulse Mollii Suit

Exopulse Mollii Suit är en personlig medicinteknisk produkt som används för transkutan elektrisk stimulering av hela kroppen. Den är anpassad för barn och vuxna med cerebral pares (CP), multipel skleros (MS), stroke eller andra neurologiska sjukdomar som orsakar spastiska och spända muskler, svag muskelaktivering och smärta.

Lösningar för bröstproteser
Bröstproteser

Lösningar för bröstproteser

Bröstproteser och delproteser används för vård av kvinnor efter bröstcancerkirurgi. De kan användas efter mastektomi (där hela bröstet tagits bort), bröstbevarande kirurgi eller rekonstruktion där extra volym behövs för total symmetri.

Lösningar för kompressionsbehandling
Kompressionsbehandling

Lösningar för kompressionsbehandling

Kompressionsbehandling används vanligen då en patient uppvisar ett ödem, dvs. en onaturlig svullnad i kroppen som ej går ner. Ödem som behandlas med kompression kan delas upp i tre olika varianter: lymfödem, lipödem och venösa ödem. Det finns två typer av behandling för detta, Stödstrumpor/handskar eller Medicinska kompressionsstrumpor/handskar.

Våra processer kring Scanning och CAD/CAM
Digitala metoder

Våra processer kring Scanning och CAD/CAM

De senaste åren har Aktiv Ortopedteknik satsat på införandet av scanning och digitala metoder (CAD/CAM) på alla sina ortopedtekniska avdelningar. Aktiv Ortopedteknik jobbar kontinuerligt med att implementera och utveckla digitala metoder för att ge patienterna ett smidigt omhändertagande, minska arbetsbelastningen på ortopedingenjörer och öka kvaliteten vid patientmötet, samt att minska den belastning på miljö och arbetsmiljö som gips innebär.

Proteslösningar vid amputation
Hjälpmedel vid amputation

Proteslösningar vid amputation

Att leva utan en kroppsdel innebär många utmaningar både hemma, i arbetet på fritiden och vid sociala aktiviteter. Att hjälpa patienten att komma tillbaka till en välfungerande vardag med största möjliga rörlighet och självständighet. är vår främsta prioritet.