Kliniskt arbete på våra center

Här hittar du artiklar och inspiration om ny teknik, reportage om våra olika yrkesroller och vårt kliniska arbete.

3D printad bröstbensortos

3D printad bröstbensortos

Aktiv Ortopedteknik ligger i framkant med att ta tillvara ny teknik och är bland de första med att utnyttja 3d-printade ortoser av den här typen i Sverige.

3D printad pekhjälm

3D printad pekhjälm

Med hjälp av en 3D printad pekhjälm och blissbräda kan patienter som saknar tal kommunicera och påverka sina egna livsvillkor.

Exo-arm

Exo-arm

Att amputera eller inte? Frågeställningen är tudelad och kan vara både ångestfylld men även ge förhoppningar om en bättre livssituation. Föreställ dig perspektivet att du har en dysfunktionell hand som känns mer som en belastning i vardagslivet än något du kan dra nytta av. Då blir frågan om amputation högst relevant. Här beskrivs fallet för en patient som har en medfödd, så kallad plexusskada. Patienten sökte upp en handkirurg, specialiserad på plexusskador vid Södersjukhuset och ställde frågan: Skall jag amputera eller inte?

Kvalitetsfokus på Aktiv Ortopedteknik

Kvalitetsfokus på Aktiv Ortopedteknik

Hos Aktiv Ortopedteknik ingår det alltid att jobba med ständiga förbättringar och helhetsanalyser som syftar till att eliminera misstag. Processen försäkrar sig om att kvalitetsflödet inte bygger på en person utan en organisation.

Möt Martin Regionchef på Aktiv Ortopedteknik

Möt Martin Regionchef på Aktiv Ortopedteknik

Jag ser det som mitt personliga åtagande och ambition att vidareutveckla Aktivortopedteknik så att, vi inte bara bibehåller den ledande rollen som vi har inom ortopedteknik i Sverige, utan även på sikt stärka vår position.och fortsätta att sträva mot vår vision "Vara Sveriges mest eftertraktade leverantör av ortopediska lösningar genom unika patienthandhavanden samt ledarskap inom kompetens och evidens". Säger Martin Porelius Regionchef på Aktiv Ortopedteknik."

Paralympics 2022 - Beijing

Paralympics 2022 - Beijing

4 mars 2022 så drar Paralympics i Bejing/Peking igång och Ottobock är åter på plats för att ta hand om den tekniska servicen för alla atleter, som man har varit ända sedan 1988. Aktiv Ortopedteknik kommer att representeras av Elin Svensk som till vardags jobbar i Gävle och Hudiksvall. Elin har jobbat på Aktiv i Gävle sedan 2018 samma år som hon blev klar med sina studier till Leg. Ortopedingenjör. Vi har ställt några frågor till Elin för att höra lite mer om hennes tankar kring varför hon sökte till att få vara en del av serviceteamet och hur hon förbereder sig.

Vad gör en sadelmakare

Vad gör en sadelmakare

Stefan Borg på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm är begreppen rutin och kunnighet personifierat. Inte alls så konstigt om man beaktar de otaliga speciallösningar som han skapat under de drygt fyrtio åren han varit verksam inom yrket.