Region Västmanland

På den här sidan har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik i Västmanland erbjuder i form av ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler och riktlinjer, vad som gäller vid förskrivning av respektive hjälpmedel. Vår förhoppning är att denna information ska vara ett stöd och en hjälp i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över.

Förskrivning hjälpmedel

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. Förskrivare är i de flesta fall läkare eller sjukgymnaster/fysioterapeuter, men kan i vissa fall även vara sjuksköterska eller annan medicinsk personal med förskrivningsrätt.  

I normalfallet initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som väljer, provar ut och anpassar produkten. 

Notera att samtliga remisser måste skickas som papperskopia då Aktiv Ortopedteknik inte har tillgång till Cosmic.

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning för t.ex inlägg, skoförhöjning, skokorrektion eller försörjning av enklare ortoser, på egen bekostnad. 

Aktiv Ortopedteknik kallar alla patienter som fått remiss. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service. 


Tidsbokning gäller för alla besök.

 

Generell information

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och
besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. Förskrivare för ortopedtekniska hjälpmedel i Västmanland är läkare, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter som har vård- eller samverkansavtal med landstinget.
Företagshälsovården har inte förskrivningsrätt.

I normalfallet initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. På rekvisitionen skall framkomma om hjälpmedlet är bidragsberättigat eller inte, diagnos och syfte med hjälpmedlet. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som väljer, utprovar och anpassar produkten.

För hjälpmedel till personer med långvariga (kroniska) besvär, gäller rekvisitionen i högst två år.

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning. Aktuellt kan tex vara inlägg i skor eller enklare mjuka ortoser som patienten bekostar själv. 

När rekvisitionen kommit Aktiv Ortopedteknik tillhanda kallas alla patienter. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas per telefon för att ge patienten snabbast möjliga vård och service.

 

 

 

Med reservation för ändringar och uppdateringar inom Region Västmanland.

Vad gäller vid förskrivning

Ortopediska skor och inlägg

Remiss för ortopediska skor och inlägg förskrivs av läkare (samtliga läkare har förskrivningsrätt) eller sjukgymnast med adekvat vidareutbildning, i enlighet med Hjälpmedelshandboken.

Observera att rekvisitionen ska skickas som papperskopia.

Notera även att det på rekvisitionen skall anges diagnos och syfte med hjälpmedlet.

Remisser för ortopediska skor ges till patienter med följande diagnosgrupper:

 • Diabetes mellitus
 • Cirkulationsstörningar av annan genes än diabetes
 • Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar /systemsjukdomar
 • Neurologiska störningar
 • Medfödda funktionsnedsättningar

Remiss för skoförhöjning ges vid minst 15 mm benskillnad och skrivs för 3 par skor under första året, sedan max 2 par skor per år. Olikstora fötter, där två nummer skiljer, får förskrivas av ortopedingenjör och kostnaden belastar vårdcentralen där patienten är listad. 

För patienter med stora behov, t.ex. patienter med RA eller diabetes görs en plan upp för patienten, tex en skogarderob enligt nedan.  
År 1: Promenadskor för vår och höst samt en sommarsandal.
År 2: Vintersko/stövel samt innesko
År 3: Ny kontakt med förskrivaren för individuell bedömning och ny rekvisition 

Ortoser

Ortopedingenjörerna ger råd och stöd kring mjuka ortoser som patienten betalar själv. Semirigida ortoser kräver remiss och får förskrivas av läkare eller sjukgymnast. Rigida ortoser (hårda) förskrivs företrädesvis av specialistläkare inom sjukhusvården. 

Proteser

 Förskrivs via gåskolan. Förskrivning görs av leg fysioterapeut/sjukgymnast och utprovning sker i samarbete med ortopedingejör.

Korsetter/Gördlar

Samtliga remisser för korsetter/gördlar måste attesteras av giltig förskrivare.

Sitthjälpmedel

Remisser för sitthjälpmedel måste attesteras av ansvarig läkare alternativt giltig förskrivare.

 

Med reservation för ändringar och uppdateringar inom Region Västmanland

 

 

 

Förskrivning blankett i Cosmic

Då ortopedtekniska avdelningen, Aktiv Ortopedteknik, ej är kopplat till Region Västmanlands interna datasystem går det inte att skicka förskrivningar digitalt.

Rekvisitioner till Aktiv Ortopedteknik kan enbart skickas genom internpost, eller vanligt brev. Då vi behöver rekvisitionen för att kunna registrera och handlägga patienten är det viktigt att alltid skicka den direkt till Aktiv Ortopedteknik (den skall aldrig ges till patienten).

Hur hittar jag rekvisitionsblankett till Aktiv Ortopedteknik i Cosmic?

 1. Öppna patientens journal
 2. Välj ny blankett längst ner i fönstret
 3. Klicka på mappen Övriga dokument, där hittar du blankett att använda till ortopedteknisk mottagning: Rekvisition Aktiv Ortopedteknik.
 4. Klicka på fyll i blankett.

Det är viktigt att alla fält fylls i så att förskrivningen kan hanteras rätt. Viktigt är att syftet med hjälpmedlet eller vilken typ av hjälpmedel som är tänkt framgår tydligt. Om inte förskrivningen är korrekt, kan vi komma att returnera den.

Riktlinjer för förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel
Riktlinjerna för förskrivning finns i hjälpmedelshandboken på Region Västmanlands hemsida. Du kan även använda denna länk:https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58911/public

Avgifter och regler

På förskrivna ortopedtekniska hjälpmedel uttages en egenavgift av patienten enligt nedan tabell och för mer information se Hjälpmedelshandboken, bok 4. 

För detaljerad information, se Hjälpmedelshandboken: https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58915/public
 

Hjälpmedel Maxbelopp
Bråckgördlar 200 kr
Mjuka ortoser, vuxna Patienten betalar hela beloppet
Mjuka ortoser, barn 300 kr
Semirigida ortoser, vuxna 0 kr
Rigida (hårda) ortoser 0 kr
Ortopediska skor, vuxna 800 kr
Ortopediska skor, barn 400 kr
Efterbehandlingsskor, vuxna 0 kr 
Skoinlägg-Fotbäddar 600 kr
Skoinlägg-Fotbäddar, barn 300 kr
Behandlingshjälpmedel 0 kr

 

Med reservation för ändringar och uppdateringar inom Region Västmanland.

Adress

 • Västmanlands sjukhus Västerås  
 • 721 89 Västerås  

Öppettider

 • Måndag, torsdag 07.30 - 18.00  
 • Tisdag, Onsdag 07:30-16:00  
 • Fredag 07.30 - 14.00  

Telefonväxel

 • 021 - 17 35 03 

E-post

Fax

 • 021 - 83 03 45

Kontaktpersoner

 • Verksamhetschef  
 • Gustav Blom 
 • E-post