Region Uppsala

På den här sidan har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik i region Uppsala erbjuder i form av ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler, riktlinjer och avgifter, vad som gäller vid förskrivning av hjälpmedel. Vår förhoppning är att denna information ska vara ett stöd och en hjälp i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över när det gäller ortopedteknik.

Förskrivning hjälpmedel region Uppsala

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att ersätta kroppsdel, kompensera för funktionsbortfall, förebygga och lindra skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. Förskrivare är specialistläkare inom ortopedi, Reumatologi eller neurologi men kan i vissa fall även vara annan medicinsk personal med förskrivningsrätt.
All förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel sker i web portalen BOTH (Beställning Ortoped-Tekniska Hjälpmedel) Personal med förskrivningsrätt erhåller inloggning från ortopedkliniken Akademiska sjukhuset.

Remiss för ortopedtekniskt hjälpmedel sker efter bedömning av förskrivande läkare. Detta kan ske vid mottagningsbesök eller efter remissbedömning från läkare som inte har förskrivningsrätt. Det finns även möjlighet för Ortopedingenjör att söka remiss efter ortopedteknisk bedömning om patienten är känd sedan tidigare och har journal som styrker behovet av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som gör en analys av patientens behov och anpassar sedan den ortopedtekniska produkten som provas ut i samråd med patienten.

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning och detta gäller exempelvis inlägg, skor eller enklare ortoser, som patienten får bekosta själv. 

Patienter som fått remiss måste göra ett aktiv val av leverantör och själv kontakta ortopedtekniskt företag för utprovning av ortopedtekniskt hjälpmedel. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service. 

Tidsbokning gäller för alla besök.

 

Generell information förskrivning hjälpmedel

Aktiv Ortopedteknik bedriver idag en komplett ortopedteknisk verksamhet i Uppsala med ett upphandlat uppdrag gentemot Regionen. Den ortopedtekniska verksamheten har funnits i våra lokaler som ligger på Bergsbrunnagatan i Boländerna sedan -60 talet är centralt belägna med gångavstånd till kommunikationer såsom buss och tåg. Vi befinner oss ca 2,3 km från Akademiska sjukhuset och är dagligen tillgängliga för jourverksamhet mot avdelningar och mottagningar. Tillgängligheten för patienterna är mycket god, då lokalen ligger i markplan med fri parkering i direkt anslutning till entrén. 

Aktiv Ortopedteknik utför och levererar hjälpmedel inom följande produktområden:

 • Extremitetsproteser
 • Extremitetsortoser (inklusive fotbäddar/Inlägg)
 • Spinala ortoser
 • Ortopediska skor:
  - Måttanpassade skor 
  - Specialanpassade skor över egen läst 
  - Behandlingsskor för t.ex. sårbehandling
 • Skoanpassningar
 • Individanpassade sitsar
 • Bråckband/gördlar
 • Kompressionsbehandling 
 • Hjälmanpassningar
 • Värmehjälpmedel

Aktiv Ortopedtekniks tjänster omfattar följande:

 • Anpassning och specialanpassning
 • Service och reparationer
 • Teamarbete
 • Sortimentarbete
 • Konsulttjänster
 • Utveckling av sortimentet hjälpmedel och tillbehör mot Region och patienter
 • Teknisk uppföljning av tillhandahållna hjälpmedel
 • Service till Region och patienter vad gäller övrig ortopedteknik
 • Utbildning av köparens personal

Förutom verksamheten i Uppsala bedriver vi även mottagningsverksamhet vid Enköpings lasarett. Vi bedriver även ett nära teamarbete i samarbete med Regionen med bland annat Gåskolan och Sårcentrum på Akademiska Sjukhuset. 

Våra öppettider på kliniken i Uppsala är följande:
Måndagar, onsdagar, fredag 08:00 - 16:30
Tisdagar, torsdagar 08:00 - 18:00

Telefontider:
Måndagar – torsdagar 09:00 – 16:00
Fredagar 09:00 – 14:00

Våra öppettider på Eskilstunas lasarett är följande:
Varannan fredag 09:00-15:00
Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning. Aktuellt kan då t.ex. vara inlägg i skor eller enklare mjuka ortoser som patienten bekostar själv.  
Patient som fått remiss för ortopedtekniskt hjälpmedel måste själv boka tid till Aktiv Ortopedteknik för bedömning och behandling. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas per telefon för att ge patienten snabbast möjliga vård och service.

 

Om regionens avgifter och regler 

Om Du har ordination från ortopedläkare gäller följande avgifter:

 • Egenavgifter skor med fotbäddar:
  900 kr för vuxna och 340 kr för barn.
  Regler om högkostnadsskydd hänvisas till Region Uppsala.
 • Egenavgifter för övriga hjälpmedel:
  För ortoser gäller 
  - 340 kronor
  - Vid bilateralt förskrivna hjälpmedel 510 kronor
 • Proteser
 • Hjälpmedel till barn under 18 år förutom skor se ovan 

För vidare information eller önskemål om förskrivningsrätt, kontakta oss eller Hjälpmedelskansliet på telefonnummer 018-611 44 59. De regler som styr vår verksamhet bestäms och regleras av Region Uppsala och regelverk angående ortopediska hjälpmedel finns att läsa på:
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/ortopedi--och-handkirurgi/

 

Adress

 • Bergsbrunnagatan 1B  
 • 753 23 Uppsala  

Öppettider

 • Måndag-torsdag 08.00-16.30  
 • Fredag 08.00-14.00  

Telefonväxel

 • 018 - 10 20 55  
 • Telefontid:  
 • Måndag - Torsdag 09.00 - 16.00. Fredag 09.00 -14.00. Lunchstängt 11.30 - 12.30  

E-post

Fax

 • uppsala@aktivortopedteknik.se

Kontaktpersoner

 • Verksamhetschef  
 • Bo Andersson