Region Jämtland Härjedalen

På den här sidan har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik erbjuder i form av ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel. Här finner du information om vad som gäller vid ordination och förskrivning av hjälpmedel. Vår förhoppning är att denna information ska vara ett stöd i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen mellan vår ortopedtekniska klinik och övriga vården till gagn för våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över när det gäller ortopedteknik och vad vi har att erbjuda för att förbättra, återskapa eller bibehålla människors rörlighet och självständighet.

Den 14 februari byter vi telefonnummer till
063 -19 51 00.

Ordination/förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel

Enligt regelverket är det läkare på ortopedkliniken och kirurgkliniken samt läkare kopplade till team för diabetessår, rehabilitering och habilitering som har ordinationsrätt på ortopedtekniska hjälpmedel. Viss övrig delegerad ordinationsrätt förekommer och är då beslutad av områdeschef vid ortopeden.
För övriga läkare inom länssjukvård, primärvård samt privatläkare ska remiss skickas till ortopedkliniken där en bedömning sker om patienten är berättigad till landstingsbidrag. Därefter utfärdas rekvisition till Aktiv Ortopedteknik.

Alternativt beslutar respektive enhet att själv ta kostnaden för det ortopedtekniska hjälpmedlet eller rekommenderar patienten att själv bekosta lämpligt hjälpmedel.

Om patienten själv ska bekosta sitt hjälpmedel bör hen i första hand hänvisas till den ortopedtekniska avdelningen om syftet är att behandla, lindra eller kompensera en skada eller funktionsnedsättning. Detta då det handlar om vård och utprovning av medicintekniska produkter och för att säkerställa att alla regler och krav för detta uppfylls.

Det står patienten fritt att införskaffa hjälpmedlet via annan kanal men ordinatör/behandlingsansvarig ska då informera patienten om att vid köp utanför vården upphör möjligheten till ersättning för eventuell patientskada av hjälpmedlet, detta bör också dokumenteras i patientjournal.

 

Regelverk

Den ortopedtekniska verksamheten styrs av en mängd olika lagar och regler. Förutom de som gäller för hälso- och sjukvård samt för medicintekniska produkter finns ett regelverk och avtal gällande ortopedtekniska tjänster och produkter. Det bestäms och regleras av Regionjh via upphandlingsförfarandet och politiska beslut.

Uppdraget som Aktiv Ortopedteknik i Östersund har innebär ett totalansvar för de ortopedtekniska tjänsterna och hjälpmedlen i Jämtland och Härjedalen

Uppdraget innefattar följande produktgrupper:

 •  Nedre och övre extremitetsproteser
 • Nedre och övre extremitetsortoser
 • Spinala ortoser (korsetter och gördlar)
 • Ortopediska skor och måttanpassade skor
 • Ortopediska skoåtgärder
 • Inlägg och fotbäddar
 • Måttanpassade kompressionsprodukter
 • Värmehjälpmedel
 • Sittsystem (individuella sitsar)

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning

Tidsbokning gäller för alla besök.

Notera att samtliga remisser måste skickas som papperskopia då Aktiv Ortopedteknik inte har tillgång till Cosmic.

Från och med 1 november 2020 gäller ett nytt regelverk för kompression. Aktiv ortopedteknik ansvarar för individanpassad kompression, för mer information se länk: https://www.regionjh.se/5.7939ddbd1752dc0bc2718edf.html

För mer detaljerad information om riktlinjer för landstingsbidrag, avgifter och ordinationsförfarande klicka här: Ortopediska hjälpmedel - riktlinjer för landstingsbidrag och ordinationsförfarande

 

Avgifter

På Aktiv Ortopedteknik gäller samma besöksavgift som för övriga sjukvården vilket för närvarande är 300 kr för första besöket samt en utprovning. 

Enligt gällande avtal utgår egenavgifter för följande ortopedtekniska hjälpmedel för de som beviljas bidrag. 

 • Inlägg/fotbäddar 300 kr
 • Mjuka extremitetsortoser 300 kr 
 • Resår/termo och tygkorsetter 600 kr
 • Skor för barn och ungdom under 18 år 300 kr
 • Skor för vuxna 1000 kr
 • Kompression 200 kr

Från och med 1 november 2020 gäller ett nytt regelverk för kompression. Aktiv ortopedteknik ansvarar för individanpassad kompression, för mer information se länk: https://www.regionjh.se/5.7939ddbd1752dc0bc2718edf.html

För mer detaljerad information om riktlinjer för landstingsbidrag, avgifter och ordinationsförfarande klicka här: Ortopediska hjälpmedel - riktlinjer för landstingsbidrag och ordinationsförfarande

Privatkunder som bokar tid hos oss betalar ingen besöksavgift men betalar i stället 300 kr för undersökning/bedömning. Om man sedan köper ett ortopedtekniskt hjälpmedel som kostar mer än 1000 kr räknar vi av de 300 kr för undersökningen/bedömningen från priset på hjälpmedlet.

 

Remiss/Rekvisition till OTA 

Remiss/Rekvisition till OTA (Ortopedteknisk avdelning) skrivs i Cosmic.
När man är inne på aktuell patient kan man välja ”Ny blankett” längst ner till vänster.
Under ”Allmänna brev och blanketter hittar du ”Rekvisition OTA”.

Det går inte att skicka rekvisitionen direkt till OTA i systemet då Aktiv Ortopedteknik inte har tillgång till Cosmic i dagsläget. Rekvisitionen sparas i journal och kopia skrivs ut och skickas med internpost eller brevledes till Ortopedtekniska avdelningen, Östersunds sjukhus.

 

Adress

 • Östersunds sjukhus  
 • 831 83 Östersund  

Öppettider

 • Måndag - torsdag 08.00 - 16.00  
 • Fredag 08.00 - 12.00  
 •  
 • Lunchstängt alla dagar 11.45-12.30 

Telefonväxel

 • 063 - 15 37 71  
 • Telefontid:  
 • Måndag - torsdag kl 08.00 - 08.30, 09.00 -11.30 och 12.40 - 14.30. Fredag kl 08.00 - 08.30 och 09.00 - 11.30.  

E-post

Fax

 • 063 - 13 47 01

Kontaktpersoner

 • Verksamhetschef  
 • Ulf Lindström  
 • E-post