Mer info om klinker under kontakta oss.

Region Sörmland

På den här sidan har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik i Sörmland erbjuder i form av ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler och riktlinjer, vad som gäller vid förskrivning av respektive hjälpmedel. Vår förhoppning är att denna information ska vara ett stöd och en hjälp i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över.

Förskrivning ortopedtekniska hjälpmedel

Generell information Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och  besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. 

Förskrivare är  i de flesta fall läkare eller sjukgymnaster/fysioterapeuter, men kan i vissa fall även vara sjuksköterska eller annan medicinsk personal med förskrivningsrätt. En lista bör upprättas årligen som anger vårdgivare med förskrivningsrätt (dvs giltig ordinatör) inom Landstinget Sörmland.

I normalfallet initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov  föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som väljer, utprovar och anpassar produkten. Har patienten tidigare fått ortopedtekniska hjälpmedel, kan ny remiss skrivas via ett förnyelseförfarande.

Notera att samtliga remisser måste skickas som papperskopia då Aktiv Ortopedteknik inte har tillgång till NCS Cross.

Patienter som inte är berättigade till landstingsbidrag kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning för t.ex inlägg, skoförhöjning, skokorrektion eller försörjning av enklare ortoser, på egen bekostnad.

Aktiv Ortopedteknik kallar alla patienter som fått remiss. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service.

Vad gäller vid förskrivning

Ortopediska skor och inlägg

För ortopediska skor och inlägg utan landstingsbidrag gäller ingen begränsad remissrätt.
För ortopediska skor och inlägg med landstingsbidrag skall remissen attesteras av läkare (samtliga läkare har förskrivningsrätt) eller annan delegerad. 

Observera att särskild blankett - Rekvisition av ortopedtekniska hjälpmedel (inlägg, skor) - skall användas. Blanketten finns tillgänglig under brevmallar för Region Sörmland. 

Notera även att det måste framgå på remissen om denna avser både skor och inlägg eller enbart det senare.

Remisser för ortopediska skor ges till patienter med följande diagnosgrupper:

Diabetes mellitus
Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar /systemsjukdomar
Neurologiska störningar
Medfödda funktionsnedsättningar – landstinget ersätter skor och skoinlägg hos barn tom 19 år

Remiss för skoförhöjning kan ges vid minst 2 cm benskillnad. Rekvisition ges inte för köp av olikstora skor i ej landstingskopplad butik.

Ortoser 

Samtliga remisser för ortoser måste attesteras av giltig ordinatör. För bråckbandage och gördlar skall dock remisserna attesteras av kirurgläkare, alternativt giltig ordinatör (exempelvis behörig läkare på vårdcentral). 

Proteser

Samtliga remisser för proteser måste attesteras av ortopedläkare alternativs godkända rehabläkare.

Korsetter

Samtliga remisser för korsetter måste attesteras av giltig ordinatör.

Bröstproteser 

Samtliga remisser för bröstproteser skall attesteras av bröstsjuksköterska. 

Sitthjälpmedel 

Remisser för sitthjälpmedel måste attesteras av ansvarig läkare.

Avgifter och regler

Egenavgifter för vård på Aktiv Ortopedteknik är desamma som i övriga landstinget. Reglerna för avgifter skiljer sig åt beroende på hjälpmedel. På vissa förskrivna ortopedtekniska hjälpmedel uttas en egenavgift av patienten.

För detaljerad information, se hjälpmedelshandboken: https://samverkan.regionsormland.se/contentassets/1992cd09f5e44e039c61ac1a0dc581cf/hjalpmedel.pdf

 

 

 

Adress

  Öppettider

   Telefonväxel

    • Aktiv Ortopedteknik Eskilstuna: 016 - 10 30 41 Aktiv Ortopedteknik Nyköping: 0155 - 24 50 74 Aktiv Ortopedteknik Katrineholm: 0150 - 565 96

   Kontaktpersoner

   • Regionchef Sörmland  
   • Jonas Holmgren 
   • E-post
   • Verksamhetschef Aktiv Ortopedteknik Eskilstuna  
   • Ki Berglund (ki.berglund@aktivortopedteknik.se)  
   •  
   • Verksamhetschef Aktiv Ortopedteknik Nyköping  
   • Niclas Nyhlén (niclas.nyhlen@aktivortopedteknik.se)  
   •  
   • Verksamhetschef Aktiv Ortopedteknik Katrineholm  
   • Inger Sjöberg (inger.sjoberg@aktivortopedteknik.se)