Rehabilitering Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm har uppdraget av rehabilitering för personer med amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter som behöver bedömning för Raynauds fenomen inom Region Stockholm.

Gåskola/rehabilitering medfödda nedre extremitetsavvikelser

Aktiv Ortopedtekniks Gåskola är en specialistmottagning för benamputerade patienter

Vi tar emot alla benamputerade patienter, oavsett ålder. För patienter utanför Region Stockholm behövs dock en specialistvårdsremiss. Gåskolans syfte och mål är att patienten på bästa sätt utifrån sina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv som möjligt. På Gåskolan ger vi även information om olika proteser och möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med andra personer som genomgått en benamputation.
Träningen sker i grupp eller enskilt.  Patienten kan även få hjälp med bedömning och förskrivning av hjälpmedel såsom rullstolar, gånghjälpmedel och proteser.
Vi har avtal med Region Stockholm och tar även emot patienter från andra regioner på specialistvårdsremiss. Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.
Teamet har en lång erfarenhet av att rehabilitera personer med amputationer eller medfödda extremitetsavvikelser.  Rehabiliteringen kan ske med eller utan protes.

Remiss

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Armprotesmott.

Armprotesmott./rehabilitering övre extremitetsavvikelser

Armprotesmottagningen på Aktiv Ortopedteknik är en specialistmottagning för alla barn och vuxna som har amputationer eller medfödda skador på övre extremiteter, såväl del av enstaka finger som hela armar. På uppdrag av Region Stockholm erbjuder vi ett multidisciplinärt omhändertagande för att utifrån patientens förutsättningar och behov skapa ett så aktivt liv som möjligt. Genom ett nära samarbete kan vi tillsammans vägleda och stödja patient och anhöriga genom rehabiliteringen. Vi erbjuder träning enskilt och i gruppverksamhet, och både med eller utan proteser eller andra hjälpmedel. Vi erbjuder information om samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel och proteser, och bistår med intyg för till exempel parkeringstillstånd, färdtjänst eller försäkringskasseärenden. Vi tar även emot patienter på specialistvårdsremiss från övriga delar av Sverige samt patienter från andra länder.

Vi erbjuder:

Efter en första kontakt med en arbetsterapeut finns möjlighet att träffa vårt övriga team som består av ortopedläkare, fysioterapeut, psykolog samt vid behov ortopedingenjörer från ortopedverkstäder enligt avtal med Region Stockholm.
Frågeställningen kan gälla:
Svullnad
Begränsad rörlighet
Överkänslighet, smärta
Protesbehov
Behov av psykologstöd
Information om skadan och eventuella följder
Hjälpmedel, greppanpassningar

Remiss

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Armprotesmott.

 

Raynaudsfenomen

På uppdrag av Region Stockholm ansvarar Armprotesmottagningen på Aktiv Ortopedteknik för rehabiliteringen för personer med Raynauds fenomen. För att kunna remitteras till våra arbetsterapeuter krävs att en läkare ställt diagnosen och uteslutit eventuella differentialdiagnoser. Vi tillhandahåller information om tillståndet och rådgivning kring egenvård och värmegivande strategier i syfte att mildra symtomen och utifrån patientens behov och förutsättningar bibehålla ett så aktivt liv som möjligt. Vid behov kan vi förskriva och prova ut värmevantar och värmesulor. Detta görs via en standardiserad bedömning utav våra erfarna arbetsterapeuter.

Remiss

I TakeCare hittar du oss som AO Gåskola/Raynauds fen.

 

Remiss

Remissinformation vården

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm har sedan 2018 uppdraget från Region Stockholm att stå för rehabiliteringen för personer med amputationer eller vid medfödda extremitetsavvikelser, dysmeli eller patienter med Raynauds fenomen inom Region Stockholm.

Välkommen att remittera patienter till oss

För dig som vårdgivare och eller remittent innebär detta nu att du remitterar alla patienter för en bedömning till Aktiv Ortopedteknik i Sthlm AB. Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Du hittar oss som AO Gåskola/Armprotesmott i Take care. Ska du skriva remis för Raynauds fenomen hittar du oss som AO Gåskola/Raynauds fen.  Du som inte har Take Care är välkommen att skicka remissen till oss via post eller fax.

Verksamheten kommer att bedrivas på Barks väg 7 i Solna, Drottninggatan 5B i Norrtälje eller på Lovisinsgatan 7 i Södertälje. Patienter kommer att erbjudas rehabilitering på den plats som är mest lämplig.

Skicka remiss

TakeCare: AO Gåskola/Armprotesmott (ska du skriva remiss för Raynauds fenomen, använd AO Gåskola/Raynauds fen)

Post: Aktiv Ortopedteknik / Rehabilitering 
Box 4041 169 04 Solna

Fax: 08-624 06 47

Remissinformation patient

 • Du som bor inom Region Stockholm behöver ingen remiss men önskvärt är en konsultationsremiss
 • Du som bor i annan region  behöver specilistvårdsremiss 
 • Speciellt förfarande gäller om du bor i annat land än Sverige
   

Material, länkar & Statistik

Ottobock 

Ex-center

Svenska Dysmeliföreningen 

Södersjukhuset handkirurgiska kliniken 

Vårdgivarguiden 

Vårdgivarguiden avtalsinformation 

Vårdgivarguiden avtalsinformation vårdval Norrtälje

Amputation och protesregister

Informationsmaterial att ladda ned

Patientinfo:

Skötselguide_Liner_patient.pdf

A4_Skötselguide_Liner_vårdpersonal.pdf

Kurser & Utbildningar

Aktiv Ortopedteknik kommer att erbjuda:

 • Aktiv Ortopedteknik  erbjuder möten med primärvårds- och slutenvårdsrehabiliteringsenheter (halvårsvis).
 • Grundutbildning för personal på primärvårdsrehabilitering erbjuds årligen. Den riktar sig till personal som inte tidigare har arbetat med patientgrupperna eller som behöver förnya sina kunskaper. Utbildningarna hålls av teamet från Aktiv Ortopedteknik och vid behov externa parter.
 • Utbildningstillfällen/kurser som anordnas av oss årligen med fokus på både diagnos och behandling. Utbildningarna hålls  av teamet från Aktiv Ortopedteknik med våra interna kompetensteam  inom övre och nedre extremitetsskador.
 • Involvering av patient -/brukarorganisationer och vid behov externa partners. Samtliga primärvårdsrehabiliteringsenheter inbjuds till dessa utbildningsdagar som innehåller  teoretiska och praktiska moment. Finns önskemål om ytterligare utbildning/konsultation eller mer riktad utbildning erbjuder vi möjlighet att t ex auskultera för att få fördjupad kunskap i vår arbetsmetodik.
 • Aktiv Ortopedteknik arbetar för att upprätta ett forum där uppdragsgivare Region Stockholm  Aktiv ortopedteknik, vårdgivare och eventuellt patientorganisationer träffas varje halvår för att diskutera policyfrågor, vårdprogram etc.
 • Aktiv Ortopedteknik anordnar anhörig- och patientvårdarträffar varje halvår där kunskap och erfarenhet förmedlas om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och om hur vårdprocessen kan se ut. Vi engagerar patientambassadörer och patientorganisationer vid sådana träffar.
 

EX-Center 

EX-Center, som funnits sedan 1993, är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsskador, det vill säga reduktionsmissbildningar eller amputationer på grund av skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben.
EX-Center riktar sig till personer med dysmeli, neurosedynskada och förvärvade amputationer i hela landet och tar också emot personer från andra länder. Att sakna flera extremiteter eller delar av flera extremiteter innebär ofta att man har ett mer omfattande stöd- och hjälpbehov med många vårdkontakter. Det kan röra sig om specialhjälpmedel, proteser/ortoser, smärtproblematik, fysisk träning, anpassningar i skola/arbete, personlig assistans, bostadsanpassning, bilanpassning m.m. EX-Centers multidisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Vill du läsa mer om EX-Center klicka här.

Lena Gudmundsson

Leg.Fysioterapeut

  Anita Stockselius

  Leg. Arbetsterapeut

   David Chalom

   Leg.läk, spec ortopedi

    Madelaine Krook/Fredrik Gunnarsson

    Leg.Psykolog

     Stina Lermon

     Leg.Arbetsterapeut

      Katarina Bergman Bodén

      Leg.Fysioterapeut

       Hanna Löwén

       Leg fysioterapeut, specialistkompetens inom ortopedisk fysioterapi.

        Adress

        • Barks väg 7  
        • 170 03 Solna 

        Öppettider

        • Måndag - fredag 07.30 - 16.30  
        • Vår växel är öppen 8:00 - 16:30  

        Telefonväxel

        • 08-624 95 50 

        E-post

        Fax

        • 08-6240647

        Kontaktpersoner

        • Excenter  
        • Marie Wikström 
        • E-post