Region Dalarna

På den här sidan har vi samlat information om vad Aktiv Ortopedteknik i Dalarna erbjuder i form av ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Här finner du bl.a. information om förskrivningsregler och riktlinjer, vad som gäller vid förskrivning av respektive hjälpmedel. Vår förhoppning är att denna information ska vara ett stöd och en hjälp i den dagliga verksamheten, för att säkerställa kvalitén och servicen gentemot våra gemensamma patienter. Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över

Förskrivning av hjälpmedel

Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. 

Förskrivare är i de flesta fall läkare eller sjukgymnaster/fysioterapeuter, men kan i vissa fall även vara sjuksköterska eller annan medicinsk personal med förskrivningsrätt. En lista bör upprättas årligen som anger vårdgivare med förskrivningsrätt (dvs. giltig ordinatör) inom Region Dalarna. 

I normalfallet initieras remissflödet då patienten besöker vårdgivaren, vilken gör en bedömning om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till Aktiv Ortopedteknik som väljer, utprovar och anpassar produkten. Har patienten tidigare fått ortopedtekniska hjälpmedel, kan ny remiss skrivas via ett förnyelseförfarande. 

Notera att samtliga remisser måste skickas som papperskopia då Aktiv Ortopedteknik inte har tillgång till TakeCare..

Patienter som inte är berättigade till remiss med hjälpmedelsavgift, enligt Region Dalarnas riktlinjer, kan dock rekommenderas att vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för konsultation och tidsbokning för t.ex. inlägg, skoförhöjning, skokorrektion eller försörjning av enklare ortoser, på egen bekostnad. Ett annat alternativ för denna patientgrupp är att skicka remiss med ”betalas helt av patient” ifylld. Fördelen blir då att Ert utlåtande av patienten ligger till grund för vår bedömning och utprovning av hjälpmedlet.

Aktiv Ortopedteknik kallar alla patienter som fått remiss. Vid akuta ärenden bör Aktiv Ortopedteknik kontaktas för att ge patienten bästa möjliga vård och service.

Om Regionens avgifter och regler 

Egenavgifter för vård på Aktiv Ortopedteknik är detsamma som i övriga Regionen. Reglerna för avgifter skiljer sig åt beroende på hjälpmedel. 
För detaljerad information:
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/avtal-och-tjanstekatalog/avgifter-och-kostnader/

Öppettider: 
Måndag- torsdag 8.00-16.00 
Fredag 8.00-14.00

Telefonväxel
023 - 70 52 34 (för vårdpersonal) 
023-705230 (för patienter)

 

 

 

Riktlinjerna för förskrivning finns på Region Dalarnas hemsida.

Du kan även använda denna länk:
https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/

Riktlinjerna för förskrivning finns på Region Dalarnas hemsida.

Du kan även använda denna länk: https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/

Adress

 • Aktiv Ortopedteknik i Falun  
 • Infart från Svärdsjögatan 22  
 • Falu Lasarett  
 • 791 82 Falun 

Öppettider

 • Öppettider:  
 • Måndag- torsdag 8.00-16.00  
 • Fredag 8.00-14.00  
 •  

Telefonväxel

 • 023 - 70 52 34 (för vårdpersonal)  
 • 023 - 70 52 30 (för patienter)  

E-post

Kontaktpersoner

 • Anna Mortimer  
 • Verksamhetschef