Aktiv Ortopedteknik vill sätta standarden för kvalitet

Alla våra ortopedtekniska center har ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete och man arbetar enligt ett ledningssystem.

Vårt ledningssystem är uppbyggt för att förenkla arbetet, säkra kvaliteten och säkerställa nöjda kunder. Ledningssystemet används för att säkra dokumentation, spårbarhet, kvalitetskontroll, riskanalys och avvikelsehantering. Systemet uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och det medicintekniska EU-direktivet 93/42EEG.
På Aktiv Ortopedteknik i region Stockholm och region Skåne har man certifierat sig enligt miljöledningssystemet ISO14001:2015 vilket innebär att de har ett extra fokus på miljöfrågorna.
Kvalitetssystemet drivs och utvecklas i nära samarbete med klinisk personal, med fokus på att följa de medicintekniska direktiven för patientsäkerhet. Den kompetens och erfarenhet som finns inom vår verksamhet och inom koncernen ger oss en grund att stå på i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra tjänster och produkter. Vi vill fortsätta att sätta standarden för kvalitet.