En del av Ottobocks Patient Care nätverk

Aktiv Ortopedteknik är en del av ett globalt Patient Care-nätverk med över 100 ortopedtekniska center världen över. Detta är något vi ser som en stor tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en komplett vägledning för våra brukare och patienter, genom hela vårdkedjan.

Ottobock, vår ägare sedan 20 år, är en av världens ledande leverantörer av ortopediska tjänster och produkter. Ottobock driver idag ett unikt internationellt nätverk av Patient Care-center och erbjuder proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska skor på över 40 marknader världen över. Utifrån begreppet ”Quality for life” har man i över nio decennier haft en mission om att hjälpa människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet.

Denna långtgående tradition av noggrant kvalitetsarbete, avancerad teknik och innovativt tänkande har idag blivit en naturlig del även för Aktiv Ortopedteknik och den verksamhet vi erbjuder.

Att vara en del av ett större kompetensnätverk kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade helhetslösning. Detta nyttjar vi i bl.a. inom:

  • Teknik- och produktutveckling
  • Unika samarbeten med medicinsk expertis
  • Kunskapsutbyten
  • Maximerad tillgänglighet
  • Internationella och lokala utbildningsprogram
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Mätningar och produktionsteknik