Sveriges första unika ortopedtekniska center

Den 5 juni 2014 invigdes nya Aktiv Ortopedteknik Malmö, Sveriges första center som är byggt helt unikt för ortopedteknisk verksamhet. Under en halvdag fick över 100 specialinbjudna gäster från Skånes landsting, leverantörer, brukare, branschorganisationer, läkare, sjukgymnaster, klinikchefer och samarbetspartners uppleva ett skräddarsytt besök i våra nya, moderna lokaler. Besökarna fick bl.a. en inblick i hur vi arbetar med patienten i fokus, våra framtidsprojekt inom gruppen och inte hur vi minst hur vi nyttjar modern teknik i vår kliniska verksamhet.

Invigningen var en viktig milstolpe, inte bara utifrån ett grupperspektiv utan även för branschen i sin helhet. Vårt nya center med dess unika förutsättningar ger nämligen oss och hela regionen nya möjligheter att ta ortopedtekniken till nya nivåer. Något som i sin tur leder till en förbättrad vård för våra brukare.

Utöver möjlighet att få träffa våra anställda och få en övergripande inblick i vår verksamhet i Malmö kunde besökarna även ta del av en skräddarsydd rundtur under sitt besök på centret. Visningen utgick från ett antal specifika stationer som var och en fokuserade på olika delar av vår behandlingscirkel. I anslutning till rundturen presenterades även gemensamma initiativ inom gruppen, så som CAD/CAM, Code of Practice, vårt butikskoncept, Rörelselaboratoriet i Lund och Ottobock Clinical Services Network.

 Ladda ned vår summering från eventetArrangemanget utgjorde en fantastisk avrundning på en intensiv resa som tog sin början i samband ett nytt, utökat samarbete med Region Skåne. Med Sveriges första unika center på plats ser nu fram emot att skriva nästa kapitel tillsammans.


2 000 kvadratmeter anpassade unikt för vår verksamhet

  • Sveriges första center som är byggt unikt för ortopedteknisk verksamhet
  • Aktiv Malmö tar emot över 200 patienter, dagligen
  • Komplett tjänsteutbud rörande bl.a. proteser, ortoser, podiatri, sitthjälpmedel och modern scanningteknik via CAD/CAM
  • Centret har ca 35 anställda och totalt arbetar 60 personer inom Malmö/Lund