Ring samma dag för tänkt besök för att få reda på tillgänglighet.

Aktiv Ortopedteknik Malmö

Välkommen till Aktiv Ortopedteknik i Malmö. Region Skåne har beslutat att för dig med remiss på hjälpmedel skall även en besöksavgift tas ut för ortopedteknisk service, utöver egenavgift på hjälpmedel, från 1 mars 2022. Besöksavgiften är 200 kr per besök från det att du fyller 20 år och tills du fyller 85 år. Högkostnadskort gäller för besöksavgifterna.

Adress

 • Fosievägen 2B,  
 • 214 31 Malmö 

Öppettider

 • Kontakta oss för tidsbokning om du behöver reparera/justera ditt hjälpmedel.  
 •  
 • Tack på förhand.  
 •  
 • Gällande tidsbokning för utprovning av nya hjälpmedel så skickar vi hem en kallelse när vi har mottagit en remiss från vårdgivare.  
 •  
 • Öppettider receptionen:  
 • Måndag till torsdag: 08:00–16:30  
 • Fredag: 09.00-16.30  
 •  
 •  
 •  

Telefonväxel

 • Telefontid:  
 •  
 • Måndag - torsdag 08.00-15.30  
 • Fredag: 09.00-15.30 

E-post

Fax

 • 040 - 847 00

Kontaktpersoner

 • Mattias Martinsson  
 • interim verksamhetschef  
 • E-post

Aktiv Ortopedteknik, Fosievägen 2B, Malmö

Välkommen till vårt nya och moderna ortopedtekniska center med lokaler anpassade särskilt för vår verksamhet. I direkt anslutning till vår nya lokal finns parkeringsplatser och även bussförbindelse i området - Skånetrafiken buss nr 2, hållplats Dalslandsgatan.

På onsdagar och torsdagar har vi närverkstad på Trelleborgs lasarett i anslutning till ortopedens mottagning.

OBS: Har du något av följande symtom (även lindriga) är du välkommen till oss först när du är frisk:

 • Hosta
 • Förkylningssymtom
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Andningsbesvär
 • Muskel- och ledvärk

Se 1177.se för mer information.

Avgifter och regelverk

Region Skåne har beslutat att utöver egenavgift på hjälpmedel skall även besöksavgift tas ut inom ortopedteknisk service från 1 mars 2022.

Besöksavgiften är 200kr per besök från det att du fyller 20 år och tills du fyller 85 år. Högkostnadskort gäller. Reglerna uppdaterades 1 maj 2020.

Se Region Skånes regler för ortopedteknik

Kvalitetspolicy

Baserat på - Quality for life - vår vision att hjälpa människor att återställa och förbättra sin rörlighet och öka sitt oberoende, ska de verksamheter som ingår i Ottobock Greater Nordic Region ha focus på hög kvalitet i alla aktiviteter.

Driven av marknaden, lösningsorienterad samt med fokus på patienter och deras behov, betyder det för oss att vi;

 • Genom att lyssna och lära oss om människors utmaningar, kan tillhandahålla individuell information, stöd och lösningar
 • Tillhandahåller produkter och service i enlighet med våra intressenters behov och i enlighet med gällande lagstiftningar
 • Säkerställer hög lokal kunskap på våra kliniker, genom att använda våra gemensamma expertiser inom ortopedi och verksamhetsstyrning
 • Fokuserar på hållbara lösningar, både för produkter och service
 • Ständigt utvecklar våra kunskaper och kompetens för att möta nuvarande och framtida behov
 • Samarbetar med våra leverantörer och fastställer a tydliga krav vid upphandlingarna

Dessa aktiviteter bidrar alla till att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningsarbete.

Miljöpolicy

Baserat på - Quality for life - vår vision att hjälpa människor att återställa och förbättra sin rörlighet och öka sitt oberoende, arbetar Ottobock Greater Nordic Region för att minimera den negativa miljöpåverkan som verksamheterna bidrar till.

Verksamheternas miljöprestanda följs regelbundet upp, för att säkerställa förbättringar samt överensstämmelse med gällande lagstiftning och andra krav. Att alla anställda är delaktiga säkerställs genom informationsutbyte.

För oss betyder ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan, att vi:

Planerar våra resor och transporter med syftet att minimera den negativa miljöpåverkan
Använder resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt
Prioriterar leverantörer som kan visa aktivt arbete för att minska deras negativa miljöpåverkan
Stödjer återvinning genom att sortera vårt avfall
Minskar antalet kemiska produkter, och när det är möjligt, välja kemikalier med liten miljöpåverkan

Drop in

Drop-in kommer att upphöra den 31/8. 

Under sommaren finns det begränsat med tider.
Kontakta oss för tidsbokning om du behöver reparera/justera ditt hjälpmedel.

Om arbetet är för omfattande kan vi behöva boka en tid istället.

Det kan även vara så att vi ber dig komma en annan dag ifall kön är lång.

Har du ingen remiss kontaktar du vår butik på 040-617 15 50 
eller epost: malmo.butik@aktivortopedteknik.se.


Begränsad drop-in under sommaren!

Vänligen ring samma dag för tänkt besök för att höra om det finns möjlighet att komma.