Ortopediska skor

Ortopediska skor

Fotrelaterade problem är en av de vanligaste åkommorna idag och hela tre av fyra svenskar uppger att de någon gång i livet haft besvär med sina fötter. Och vid en närmare eftertanke är det egentligen inte så konstigt. En normalaktiv person tar i genomsnitt mellan 8 000 och 10 000 steg om dagen och hinner under livstid avverka mer än fyra varv runt jordklotet till fots. Samtidigt, medan vi ständigt ökar vår medvetenhet kring att träna rätt och äta rätt, är det sällan eller aldrig som vi faktiskt kommer ihåg att sätta våra fötter i fokus. Om du känner dig träffad är du definitivt inte ensam - över hälften av alla som upplever problem med sina fötter uppsöker aldrig någon hjälp.

Ortopediska skor är individuellt anpassade och syftar till att skydda, korrigera, avlasta och stabilisera din fot. De är speciellt lämpliga för dig som upplever att vanliga konfektionsskor inte riktigt passar på grund av fotens volym eller form. Bland ortopedtekniska skor räknas även handgjorda skor och behandlingsskor.

Historiskt sett har området ofta förknippats med ett ganska begränsat utbud, där de få modeller som funnit tillgängliga inte sällan har upplevts som tunga, klumpiga och utseendemässigt långt ifrån de moderiktiga skor som kan hittas i traditionella butiker. Priset har därtill varit förhållandevis högt och leveranstiderna långt. Idag, tack vare tekniska utvecklingar och ett stort fokus på ett ökande folkhälsoproblem, kan vi erbjuda fotriktiga skor som känns både bekväma, funktionella och snygga. Och framförallt utvalda unikt för just dig och din fot.

Individuellt rekommenderade skor

Beroende på din kroppsvikt, din hållning och ditt rörelsemönster så belastas dina fötter på olika vis. För att klargöra vilken typ av individanpassade inlägg just du behöver börjar vi vanligtvis med att göra en noggrann undersökning av dina fötter och ditt specifika behov.
 
Först utvärderar vi hur dina fötter belastas i statiskt läge, dvs när du står still, där vi bland annat kikar nämare på fötternas form och fotvalv. I samband med detta gör vi eventuellt även så kallad screening av knä, höft och rygg beroende på om du har några specifika problem. För att undersöka din fotisättning får du härefter i vissa fall även gå eller springa på ett löpband där vi filmar dig under tiden, både framifrån och bakifrån.

Behandligsskor

Behandlingsskor är en specifik typ av ortopedisk sko som du använder för att minska risken för uppkomst av sår eller för att underlätta sårläkning vid nedsatt blodcirkulation och känselbortfall. Behandlingsskor är oftast en del i sårbehandling och bör alltid användas efter ordination från läkare.

Skoändringar

Skoändringar kan förskrivas av en rad olika anledningar och innebär att man gör någon form av åverkan på sulan på din befintliga sko. Vanligtvis innebär detta antingen en skoförhöjning eller framtagande av en så kallad rullsula.

En skoförhöjning tillämpas oftast då man har en benlängdskillnad eller om man under en viss tidbehöver förhöjning på sina skor, exempelvis efter en hälseneruptur. En rullsula, å andra sidan, förskrivs då man har behov att minska belastningen på framfoten. Detta innebär att man förändrar skons undersida för att därmed ändra stegavvecklingen.

Skoförändringen sker rent praktiskt genom att antingen dela sulan eller slipa bort det yttersta lagret för att sedan kunna bygga förhöjningen eller rullsulan. Delning av sulorna görs vanligtvis om sulan är lite grövre, medan slipning är aktuellt om sulan är så tunn att den inte går att såga i.

Läs mer

Individanpassade inlägg
Rätt på foten ger stöd åt hela kroppen