Cerebral Pares (CP)

Cerebral pares är en neurologisk sjukdom som inträffat antingen under graviditeten, i samband med förlossning eller före två års ålder. Den innefattar ett spektrum av rörelsestörningar och muskelkoordinationssvårigheter och kan påverka människor på en mängd olika sätt. Det finns inga botemedel mot cerebral pares, men det finns hjälpmedel som kan underlätta och förenkla vardagen.

Vad är cerebral pares?

Cerebral pares, förkortat CP, är en varaktig rörelse- eller hållningsstörning som uppstår till följd av en skada på hjärnan under dess utveckling. Skadan kan inträffa under graviditeten, vid födseln eller under de första levnadsåren. Symptomen kan förändras över tid. Cerebral pares delas in i fyra olika kategorier: dyskinetisk, spastisk, athetoid och ataxisk.

Dyskinetisk

Dyskinetisk cerebral pares är en form av CP som karakteriseras av ofrivilliga, okontrollerade, vridande rörelser i kroppen, armar, ben, och ibland ansiktet. Dessa rörelser kan variera i intensitet och kan påverka förmågan att kontrollera muskler för tal, sväljande och grepp.

Spastisk

Spastisk cerebral pares är den vanligaste formen av CP och innebär att musklerna är stela och har svårt att slappna av. Detta leder till svårigheter med rörelse och koordination. Beroende på vilka kroppsdelar finns det olika underkategorier av spastisk cerebral pares. Dessa inkluderar diplegi, hemiplegi och kvadriplegi, beroende på vilka kroppsdelar som påverkas.

Athetoid

Athetoid cerebral pares är en dyskinetisk form av CP och visar sig ofta genom ofrivilliga rörelser, vanligtvis långsamma och krampaktiga. Personer med athetoid CP kan ha varierande muskeltonus, vilket innebär att musklerna kan vara antingen mycket slappa eller mycket stela.

Ataxisk

Ataxisk cerebral pares karaktäriseras av problem med balans och koordination, vilket kan göra det svårt att utföra rörelser som kräver precision, såsom att skriva eller knäppa knappar. Ataxisk cerebral pares kan även visa sig genom osäker gång och en större benägenhet att snubbla eller ramla. I vissa fall kan det finnas problem med finmotoriken, vilket kan leda till skakningar eller darrningar vid utförandet av rörelser.

Om cerebral pares – orsak, symtom & diagnos

Orsak

Cerebral pares uppstår som ett resultat av en skada på, eller missbildning av, hjärnan under dess utveckling. Detta kan inträffa under graviditeten, vid förlossning, eller innan barnet har fyllt 2 år. Orsaker kan inkludera infektioner under graviditeten, syrebrist vid födseln, eller skallskador under tidig barndom.

Symtom

Symtomen på cerebral pares kan variera kraftigt från person till person, men inkluderar ofta:

  • Svårigheter med rörelse och koordination
  • Stelhet i musklerna
  • Ofrivilliga rörelser
  • Problem med balans och motorik
  • Svårigheter med tal och sväljning.

I vissa fall kan det även finnas associerade tillstånd som epilepsi, syn- och hörselproblem.

Diagnos

Diagnosen baseras på en grundlig medicinsk och fysisk undersökning. Läkaren kan också beställa bildundersökningar såsom en MRI eller CT-skanning för att bekräfta diagnosen och utesluta andra tillstånd. I vissa fall kan diagnosen ta tid att ställa eftersom läkare vill vara säkra på att barnets symtom inte är kopplade till ett tillstånd som förändras över tid.

Behandling av cerebral pares Behandling av cerebral pares är ofta multidisciplinär och skräddarsys efter individens specifika behov. Det kan inkludera fysioterapi för att förbättra styrka och rörlighet, arbetsterapi för att hjälpa med dagliga aktiviteter, och talterapi för att hjälpa med tal och sväljning. Ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser används för att underlätta under aktivitet och i vardagen. Mediciner kan användas för att hantera symtom som muskelstelhet och kramper. I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att lindra svåra kontrakturer eller för att förbättra gången.

Läs mer

Barn

Ett tidigt specialanpassat program för cerebral pares hos barn maximerar deras potential och livskvalitet. Att stödja barnet att utveckla sin självständighet, färdigheter och självförtroende är centralt.

Hjälpmedel

För personer med cerebral pares finns hjälpmedel tillgängliga för att stödja dem i deras vardagliga liv. Detta kan inkludera ortopedtekniska hjälpmedel, rullstolar, kryckor, specialanpassade rullstolar, kommunikationshjälpmedel och anpassade redskap för matlagning och personlig hygien.

Rekommenderade länkar för dig som vill läsa mer: