Ehlers-Danlos Syndrom – EDS

Ehlers-Danlos Syndrom, som ofta benämns EDS, är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av en förändrad bindvävsstruktur. Symtom kan vara exempelvis överrörliga leder, ledinstabilitet och smärta/värk.

Vad är Ehlers-Danlos syndrom?

Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) är ett samlingsnamn för en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur. Bindväv består av kollagen, ett slags äggviteämne och är det lim som håller ihop kroppens beståndsdelar. Beroende på vilken typ av kollagen som är drabbat och hur det har skett, kan det få olika konsekvenser för kroppen. Inte bara i form av försämrad hållfasthet och ökad töjbarhet i senor, ligament och hud, utan i vissa fall även avvikelser i skelett, blodkärl och inre organ. Ehlers-Danlos syndrom betraktas som en multisystem-åkomma där yttringar kan uppstå på många olika ställen i kroppen.

Omfattning och svårighetsgrad varierar från fall till fall. Den vanligaste typen av EDS är hEDS (hypermobil EDS) samt systerdiagnosen HSD (Hypermobilitetsspektrumstörning) som är ett syndrom där hypermobilitet och muskuloskeletala besvär är de vanligaste symtomen. Båda diagnoserna kan kräva samma form av behandling.

Symtom vid EDS

Symtomen vid EDS/HSD kan vara många och skiftande och beror på vilken typ man har. Här följer några vanliga symtom.

Överrörliga leder / Hypermobilitet

Ett gemensamt drag är hypermobilitet, det vill säga överrörliga leder. Det innebär att en led kan röra sig utanför det normala rörelsespannet.

Luxationer och subluxationer

På grund av de överrörliga och instabila lederna förekommer luxationer och subluxationer. Detta innebär att en led går helt eller delvis ur led. De instabila lederna gör att musklerna runtomkring leden får arbeta mer än normalt, något som ofta ger ökad uttröttbarhet och värk.

Andra vanliga symtom vid EDS

 • Smärta är vanligt förekommande hos personer med EDS och HSD.
 • Svår trötthet eller utmattning är ett annat vanligt symtom.
 • Huden är ofta skör och extra mjuk, den kan även vara mer elastisk än normalt.
 • Blåmärken uppkommer lätt.
 • Sår kan läka sämre och ärrvävnad kan bli förtjockad eller uttöjd och tunn.
 • Symtom från mag- och tarmsystemet.
 • Gynekologiska besvär.
 • Besvär från mun och käke är vanligt.

Tips & råd kring egenbehandling

EDS/HSD kan inte botas men en anpassad livsstil och olika sorters hjälpmedel kan göra din situation bättre. Här följer några tips om vad du kan tänka på och av vem du kan få hjälp.

Träning och fysisk aktivitet

Träning och fysisk aktivitet är en viktig del till en förbättrad situation, det är dock viktigt att den är individanpassad. Ta hjälp av en fysioterapeut för att hitta rätt nivå för dig.

Ergonomiska hjälpmedel

Ergonomiska hjälpmedel kan hjälpa dig att spara energi i vardagen. Tillsammans med en arbetsterapeut kan du ta reda på vilka hjälpmedel som du kan ha nytta av.

Psykiskt välmående

Det psykiska välmående är lika viktigt som de fysiska. Tillsammans med en psykolog kan du kartlägga just ditt välmående och hitta verktyg för att hantera olika situationer.

Patientförening för dig med EDS

Hos Ehlers-Danlos patientförening kan du hitta mer information, stöd/supportgrupper och delta i online-träning. Du hittar en länk längre ned på sidan.

Vem ställer diagnos?

Vårdnivå*

 • Primärvård – utredning, diagnostisering och handläggning av EDS, gärna i ett samarbete mellan läkare, dietist, fysioterapeut/sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och/eller socionom
 • Andra specialister – utifrån symtombild och patientens aktuella besvär (exempelvis smärtrehabilitering, psykiatri, gastroenterologi, ortoped, kardiolog). Remitteras från primärvården.
 • Remiss till klinisk genetik, se under rubrik Differentialdiagnos i vårdprogrammet*.

* Nationellt Vårdprogram Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobilitetstyp (hEDS). Se länk nedan.

Ortopedtekniska hjälpmedel vid EDS

Vad kan ortopedtekniska hjälpmedel hjälpa dig med?

Det finns många fördelar med att använda hjälpmedel vid EDS. Rätt produkt kan hjälpa dig med symtomlindring, förbättrad kroppshållning, minskad skaderisk och trötthet, ökad självständighet och förbättrad led-kontroll.

Vanliga hjälpmedel för dig med EDS

 • Elastiska och mjuka ortoser: elastiska och mjuka ortoser till en början, senare kan stabilare ortoser med skenor provas.
 • Stabiliserande ortoser för kroppen och dess leder
 • Komprimerande och stabiliserande ortoser: kompressionsdelar till helkropp eller till delar av kroppen så som ärmar, handskar, byxor, tröjor.
 • Nattortoser: elastiska och mjuka ortoser till en början senare kan stabilare ortoser med skenor provas.
 • Inlägg och skor: foten är grunden för kroppens position och rätt inlägg och skor är viktigt

I vårdprogrammet för EDS/HSD ingår ortopedtekniska hjälpmedel under ”icke farmakologisk behandling". Din vårdgivare kan skriva remiss till en ortopedteknisk klinik. Där får du träffa ortopedteknisk personal som hjälper dig att prova ut lämpliga hjälpmedel utifrån dina behov. Ett ortopedtekniskt hjälpmedel är ett hjälpmedel som används för att förebygga och kompensera för olika funktionsnedsättningar, så som t.ex. ortoser (skenor, bandage, korsetter) och ortopediska skor.

Länkar

Riksförbundet Ehler-Danlos syndrom »

Nationellt vårdprogram för HSD och hEDS »

Information för dig med EDS (pdf) »