Om Corona / Covid19

Vi tar smittspridningen av Coronaviruset på största allvar. Vi följer därför rekommendationerna ifrån Folkhälsomyndigheten, Regioner och Socialstyrelsens rekommendationer om basal hygien SOSFS 2015:10 och skyddsutrustning.

Detta gäller vid besök på någon av våra kliniker.

Gå inte in på mottagningen om du uppfyller något av följande symtom:

  • Feber
  • Hosta
  • Symptom på luftvägsinfektion, även lindrig

Om du har varit i kontakt med ett konstaterat fall av Coronavirus (COVID-19) de senaste 14 dagarna

För besök där medföljande anhörig inte är nödvändigt, skall endast patienten med bokad tid finnas i våra väntrum. För besök som kräver medföljare får endast en person följa med patienten.

Tack för visad hänsyn!

Stämmer något av ovan så ber vi dig att kontakta din klinik för att boka om din tid.

-