Exo-arm som understöd för beslut om eventuell amputation.

Att amputera eller inte? Frågeställningen är tudelad och kan vara både ångestfylld men även ge förhoppningar om en bättre livssituation.

Föreställ dig perspektivet att du har en dysfunktionell hand som känns mer som en belastning i vardagslivet än något du kan dra nytta av. Då blir frågan om amputation högst relevant. Här beskrivs fallet för en patient som har en medfödd, så kallad plexusskada. Patienten sökte upp en handkirurg, specialiserad på plexusskador vid Södersjukhuset och ställde frågan:

Skall jag amputera eller inte?

De flesta amputationerna som görs handlar om traumatiska händelser där ingreppet är nödvändigt, utan andra alternativ. I det här fallet med plexusskadan väcktes tanken om man skulle kunna skapa känslan och förståelsen kring att bära en protes, innan beslutet om eventuell amputation tas.