Artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige och omkring var fjärde person över 45 år i Sverige har artros. Symptomen kommer ofta smygande och många upplever att lederna är ömma och stela.

Artros är en ledsjukdom som innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket.Denna obalans leder till bristande funktion i leden. Vi ger dig mer information om vad artros är, hur du kan träna för att lindra symtom och få mer information om olika typer av artros.

Vad är artros

Vad är artros

Artros är en ledsjukdom som innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket. Denna obalans leder till bristande funktion i leden. Symptomen kommer ofta smygande. Det är vanligt att artrosen börjar i en led, men den kan också starta på flera ställen samtidigt. Artros medför stelhet i den sjuka leden, minskad rörlighet och smärta. Risken att utveckla artros ökar när man blir äldre.

Artros i knä

Artros i knä

Knäledsartros förekommer både hos äldre personer och hos yngre, då ofta på grund av att belastningen ökat efter en knäskada som korsbandsskada eller meniskskada. Vid knäledsartros är kvalitén på ledbrosket försämrad och mängden ledbrosk har minskat.

Tumbasartros

Tumbasartros

Artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsbenet kallas för tumbasartros. Tumbasartros är vanligt och drabbar främst kvinnor efter klimakteriet. Förekomsten kan dock öka för både kvinnor och män med åldern.

Artros i foten

Artros i foten

Våra fötter har tjugosex ben och trettiotre leder så vid artros kan symtomen visa sig på många olika sätt. I foten är det vanligast att stortåns grundled drabbas, besvären kommer oftast smygande efter ansträngning och kan visa sig som stelhet, värk eller belastningssmärta.

Artros i stortå

Artros i stortå

Orsaken till tåartros är svår att avgöra. Man vet att det ofta handlar om en förslitning som uppkommer på grund utav fel-/överbelastning under lång tid, samt att risken ökar efter skador. Artros är vanligast i äldre åldrar där kvinnor drabbas oftare än män.

Artros i axel

Artros i axel

Att ha artros i sin axel är ganska ovanligt om man jämför med höft- eller knäartros. Likt andra former av artros så ökar risken för axelartros med åldern. Ålder är dock ingen riskfaktor i sig självt.

Träningstips vid artros

Träningstips vid artros

Övningar för balans, styrka och uthållighet som kan lindra besvären för dig som har artros.