Diabetesfot

Att leva med diabetes kan ha stor inverkan på vardagen, med många utmaningar, både i ditt arbete, hemma och på fritiden. Vi på Aktiv Ortopedteknik finns här för att stödja dig och skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Fotkomplikationer vid diabetes är vanliga och kan ge flera problem. Torr och sprucken hud uppstår när fotens svett- funktion försämras av de nervskador (polyneuropati) som diabetes ger. Förhårdnader och felställningar uppstår vid felaktig belastning eller olämpligt skoval. Eftersom diabetes även påverkar känseln i foten är det inte säkert att detta upptäcks direkt. Sår på foten kan lätt uppstå om känseln är nedsatt. Läkningen går långsamt eftersom cirkulationen också är påverkad. Fotsår är därför ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till långvarig sårbehandling och amputation. Aktiv Ortopedtekniks diabetesprogram tar stöd i nationella och internationella riktlinjer för diabetesvård från Socialstyrelsen och IWGDF, International Working Group on the Diabetic Foot. Vi samarbetar med sjukhus och vårdcentraler för att erbjuda dig den bästa diabetesvården, oavsett var i sjukdomsförloppet du befinner dig.