Praktiska länkar

Här har vi samlat ett antal förbund, föreningar och organisationer som verkar inom den ortopedtekniska branschen.

OTB 

Ortopedtekniska branschrådet.
Länk

ISPO

International Society for Prosthetics and Orthotics.
Länk

Swedish Medtech

Branschorganisation för medicinteknik.
Länk 

Cascade DAFO

Informationsrik sida om dynamiska ankelfotortoser.
Länk

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är organiserad i fyra avdelningar och en funktion.
Länk

Koalitionen för amputerade (KFA)

KFA är en rikstäckande intresseorganisation för amputerade utan minimun- eller åldersbegränsningar, deras anhöriga och yrkesgrupper som arbetar med amputerade.
Länk

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP är en polistiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle.
Länk

SOF

Svensk Ortopedisk Förening.
Länk

SOIF

Sverige ortopedingenjörers förening.
Länk

SOS

Sveriges ortopedskotekniska sällskap.
Länk

SOTF

Svensk ortopedteknisk förening.
Länk

Svenska Diabetesförbundet

Information och nyheter för dig som har diabetes.
Länk

Tipbase Hjälpmedelsdatabas

Smarta tips, idéer och hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador.
Länk