Forskning och Utveckling

Enligt svensk lag skall all vårdverksamhet baseras på beprövad erfarenhet och utgå från bästa tillgängliga vetenskapliga grund. Detta är givetvis grundtanken i all utveckling av vår ortopedtekniska verksamhet.

Att stärka vår vetenskapliga medvetenhet inom gruppen ser vi som ett oerhört viktigt steg i vår utveckling av nya behandlingsalternativ och produktlösningar. Genom att arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningsätt vill vi kunna säkerställa en verksamhet som driver branschen i rätt riktning, men inte minst för att garantera den bästa ortopedtekniska servicen för våra patienter och brukare.

  • Unika forskningsprojekt och vetenskapliga studier
  • Uppföljning och användning av externa studier
  • Uppbyggande och analys av evidensdatabaser
  • Internationellt kompetensutbyte
  • Interna utbildningar