Att träna efter amputation – Feriduns erfarenheter

Efter en amputation kanske du skulle vilja utbyta information med andra amputerade. Feridun delar med sig av sina erfarenheter efter sin lårbensamputation och förklarar hur viktigt det är med träning efter amputationen.