Att få ont i ryggen är mycket vanligt och är en vanlig orsak till smärta och värk. Varje år drabbas var tredje svensk av besvären. Viilkentyp av ryggskada vi får kan bla bero på naturliga åldersförändringar. Ryggskador kan dock även uppstå efter olyckor och sjukdomar

Symtom

Ryggbesvär visar sig oftast som trötthet och smärta i svanken och omkringliggande områden. Symptomen kan vara i ett par dagar till flera veckor, ofta med besvärsfria perioder.

Orsaker till ryggont

Det är ofta svårt att hitta en specifik orsak till ryggskador eller smärtor i ryggen. Den vanligaste orsaken till ryggproblem och smärta är att besvären kommer med åren men även gener kan spela också en stor roll i. Ett stillasittande liv, olyckor och fall kan också ställa till med problem. Andra tänkbara orsaker kan vara återkommande tunga lyft, arbete på ojämna underlag och svag ryggmuskulatur. 
Vårt urval av ortoser lösningar fokuserar på att förebygga och lindra dessa typer av ryggskador och smärtor. Vi har ett brett utbud av prefabricerade stöd men individanpassar även ortoser så att du får det stöd som du behöver.

Behandling

Sök hjälp i tid för ryggproblem nerver som kommer i kläm, skadas eller triggas av musklerna kan resultera i smärta samt funktionsbortfall och domningar. 
Man kan minska risken för ryggsmärta genom att sluta röka och viktnedgång. Kroppen är byggd för en viss typ av belastning. Det är viktigt att du tränar ryggen och de svaga områdena med koordinationsträning, styrketräning och stretching.

-