Knäskador

Knäleden är kroppens största led och utsätts naturligt för stora belastningar. Vid vanlig promenad belastas knäleden med 2-3 gånger kroppsvikten vid varje steg, vid löpning och hopp ökar denna belastning avsevärt.

För att klara dessa belastningar är ledytorna försedda med brosk som bidrar till stötdämpning i leden och flera strukturer som ledkapsel, menisker, ledband och muskler samverkar för att ge stabilitet och tillåta rörlighet och kraft.
Ett idrottande knä utsätts för extra höga belastningar på dessa strukturer och kan drabbas av både akuta skador, som skador på menisker och korsband och av överbelastningsskador som exempelvis hopparknä (skada på övre delen av knäskålssenan) eller löparknä (överbelastning av senan på utsidan av knäleden). Akuta knäskador uppstår ofta vid snabba vridbelastningar och tacklingar Överbelastningsskador uppstår ofta vid snabbt stegrande knäbelastande aktivitet.  

Tips för att undvika knäproblem och skador!

Träna musklerna runt knäleden med rätt teknik! Brosket är tjockast i mitten av leden och genom att hålla knät i så neutral position som möjligt, med knät pekande rakt över tårna, hamnar belastningen där brosket är tjockast.
Stegra träningen långsamt och lyssna på kroppens signaler under och efter träning
Använd ordentliga skor/inlägg 
Viktreduktion vid övervikt minskar belastningen på lederna 

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du få du hjälp med:

Gång- och löpanalys
 Syftet är att få reda på hur ditt rörelsemönster ser ut genom att analysera din gång- eller löpteknik. Ibland används en videokamera.  Vi analyserar resultatet och tillsammans diskuterar vi vilka förändringar som ska till för att optimera belastningen på dina leder. 

Individuellt anpassade inlägg
Rätt typ av skor med anpassade inlägg kan hjälpa till att korrigera och optimera din belastning upp genom knäet. Du kan välja mellan prefabricerade standardinlägg och individuellt anpassade inlägg. Vid framtagning av individuellt anpassade inlägg använder vi oss av scanning och korrigerar dina fötter efter dina behov.

Knäledsortoser
En knäledsortos kan användas för att fördela belastningen bättre över knäleden och förhindra att redan skadade delar av leden inte belastas ytterligare. En knäledsortos kan också ge stabilitet. Hos Aktiv Ortopedteknik kan du få prova ut en ortos som passar dig och dina besvär.

 

-