Övriga produkter

Sitthjälpmedel & Ståskal

Sitthjälpmedel & Ståskal

Barn och vuxna som har svårigheter att bibehålla en stabil postural position i sittande, stående, gående samt liggande läge löper stor risk att utveckla komplikationer på höfter och ryggrad. Dessa komplikationer kan leda till smärta, minskat aktivitetsutförande samt även problem med respiration och matsmältning. Som marknadsledare vad gäller positionering under dygnets vakna del kan vi nu även erbjuda ortopedtekniska hjälpmedel för positionering under dygnets mörka timmar. Vi strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga service, hög kompetens och kvalitet för att bygga självständighet och mervärde för brukaren hela dagen, alla dagar.

Knäskydd

Knäskydd

Knäskydd är ett bra komplement vid rehabilitering och skadeförebyggande när det gäller olika typer av överbelastnings- och idrottsskador på knän. Fysisk aktivitet lanseras idag som vårt billigaste läkemedel. Flera vetenskapliga studier visar att en ökad grad av fysisk aktivitet förbättrar hälsoläget i befolkningen. I samband med fysisk aktivitet kan dock skador på rörelseapparaten uppstå. Oftast rör det sig om mindre allvarliga skador av överbelastningskaraktär.

Bröstprotes

Bröstprotes

Bröstproteser och delproteser används för vård av kvinnor efter bröstcancerkirurgi. De kan användas efter mastektomi (där hela bröstet tagits bort), bröstbevarande kirurgi eller rekonstruktion där extra volym behövs för total symmetri.

Exopulse Mollii Suit

Exopulse Mollii Suit

Med Exopulse Mollii finns det äntligen en möjlighet för dig att hantera spasticitet, regelbundet och konsekvent. Exopulse Mollii Suit är ett personligt medicinskt hjälpmedel för barn och vuxna med cerebral pares (CP), multipel skleros (MS), stroke eller andra neurologiska sjukdomar som orsakar spastiska och spända muskler, svag muskelaktivering och smärta.