Benskador

Besvär med benen är vanligt förekommande. Det finns en hel del olika symptom förknippat med detta, några övergående och andra mera långvariga. Vi har här listat några av de vanligaste benbesvären. Om du har frågor, hör av dig till närmaste ortopedtekniska mottagning.