Droppfot

Droppfot innebär att förmågan att lyfta upp foten är nedsatt eller obefintlig. Tillståndet gör att foten släpar, vilket gör att den drabbade måste lyfta knäet högre för att foten inte ska slå i underlaget.

I de flesta fall beror droppfot på att peroneusnerven, som går bakom knäet, kommit i kläm. Men det kan även finnas andra bakomliggande neurologiska orsaker som exempelvis stroke, ischias, polyneuropati och diskbråck. Detta ska alltid utredas av läkare. Beroende på bakomliggande diagnos kan tillståndet ofta förbättras.

För att underlätta gången vid droppfot är en så kallad droppfotsskena till stor hjälp, men det finns även andra enklare hjälpmedel som lyfter foten. I vissa fall provar vi även ut elektrostimulerande ortoser. En ortopedingenjör hjälper dig som är drabbad att prova ut det som är lämpligast. Detta bör alltid kombineras med sjukgymnastik för bäst behandling.

Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center så hjälper vi dig med stöd vid droppfot.