Ledskador

Ledskada innebär att strukturer innanför ledkapseln (så kallade intraartikulära strukturer) går sönder, ibland på grund av upprepade mindre krafter under lång tid och ibland på grund av hastigt uppkomna starka och riktade krafter. Större frakturer syns oftast med vanlig röntgen och behandlas i syfte att återställa ledens anatomi. Ofta krävs operation för att skapa förutsättningar för god läkning och tidig mobilisering.

Skador som enbart drabbar ledens mjukdelar, till exempel brosk, ligament och/eller menisk, är vanliga och syns inte med vanlig röntgen. Dessa skador diagnostiseras därför ofta kliniskt, ibland understött av magnetisk resonanstomografi (MRT) eller diagnostisk titthålsoperation (artroskopi) De vanligaste ledskadorna är översträckningar och vrickningar, detta är tillstånd som läker långsamt och kan vara. En översträckt led uppkommer oftast efter en plötslig och oväntad vridning, där de ledbanden som stödjer en led sträcks kraftigt eller går av. Det uppstår ofta svullnad och blodutgjutning runt leden, och rörligheten i leden blir nedsatt. En Stukad fotled är ett exempel på en vanligt förekommande ledskada.

Vid en en ledskada så som t.ex. en stukad fotled, så används ofta en stabiliserande ortos – fotledsstöd för att öka säkerheten och påskynda rehabilitering. Kontakta oss för att få hjälp med lämplig ortos. När en led kommer ur läge, får leden en annan form än normalt. Dessa ledskador är vanligast i skuldran (t.ex. enaxel som gått ur led), käke och fingrar – en tumme som går ur led är en vanlig skidskada. Även vid dessa typer av ledskador kan det uppstå svullnad och blodutgjutning runt leden. Om en led i ryggen kommit ur läge kan det utgöra ett allvarligt tillstånd, eftersom ryggmärgen då kan skadas. Vid ledskador i axel eller höft kan det i visa fall skada nerver omkring det området.