Skor vid Pronation

Pronation innebär att du tippar foten inåt (pronerar) vid steget. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä, samt högre upp i kroppen och kan leda till ryggbesvär eller nackbesvär.

Symtom vid pronation

Fotens leder och mjukdelar utsätts för enorma belastningar vid neutralsteg, där belastningen ökar dramatiskt vid felställningar så som pronation. Det finns olika grad av pronation och graden variera i och med fotens vinkling. Formerna av pronation brukar bedömas lätt pronation till överpronation. Överpronation är vanligt vid löpning då det ofta förekommer att fotens insida sjunker ner.

Behandling av pronation

Dessa fotfelsställningar korrigeras oftast och mest effektivt med individanpassade inlägg för pronation för att stötta upp foten till acceptabelt rörelsemönster och minska på pronationen. Med hjälp av ortopediska skor kan många av problemen minskas. Ett individuellt anpassat pronationsinlägg efter gipsavgjutning med påbyggd pronationskil hjälper dig att komma till rätta med problemet och kan placeras i egna skor, eller i anpassade skor för att maximera stödet. En liten ”pronationsrörelse” vid gång och löpning är normalt då det är en del av fotens stötdämpande funktion. Men blir pronationsrörelsen för stor kan man få problem i fot och knä. Stabila skor och inlägg som ger stöd och rätar upp foten är därför viktigt om man har för stora pronationsrörelser.

Vi har ett brett sortiment av skor, sulor och inlägg för pronation. Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center eller butik så hjälper vår kvalificerade personal att hitta rätt pronationsinlägg till dig.

 

-