Nya djärva mål hos Aktiv Ortopedteknik!

Jag ser det som mitt personliga åtagande och ambition att vidareutveckla Aktivortopedteknik så att, vi inte bara bibehåller den ledande rollen som vi har inom ortopedteknik i Sverige, utan även på sikt stärka vår position.och forsätta att sträva mot vår vision "Vara Sveriges mest eftertraktade leverantör av ortopediska lösningar -genom unika patienthandhavanden samt ledarskap inom kompetens och evidens". Säger Martin Porelius Regionchef på Aktiv Ortopedteknik.

-Som jag ser det så är Aktiv Ortopedtekniks primära uppgift, att kunna ge våra kunder en bättre livskvalitet och ökad möjlighet till en förhöjd aktivitetsnivå. Det uppnår vi genom att med patienten och brukaren i fokus, reducera och avhjälpa de negativa effekterna av olika typer av smärtor och funktionsnedsättningar genom att hitta ett så bra och passande hjälpmedel som möjligt.

Kompetensen hos vår personal både på ett regionalt och lokalt plan kombinerat med styrkan i att vara en del av ett globalt företag ger oss bra förutsättningar och potential att ge vår kunder en bättre livskvalitet. 

Utveckling

-Jag är helt övertygad om att vi kan komma väldigt långt med att hjälpa människor genom att aktivt vidareutveckla personalens kompetens, uppmuntra och stötta nytänkande och tvärfunktionella samarbeten. Men, det är inte bara utvecklingen av personal och produktionsprocesser som lägger grunden till att nå vår vision. Utan det gäller i lika stor utsträckning den organisatoriska delen tillägger Martin i sammanhanget.
-T.ex. så är alla våra verksamheter numera och sedan februari 2020 ISO 9001 certifierade och både Stockholm och Malmö är tillika 14001 Miljöcertifierade. Vår klara inriktning och intention är att fortsätta satsa på en hållbar verksamhet och därmed miljöcertifiera ytterligare verksamheter framöver.

Då och nu

Aktivortopedteknik som har funnits i sin nuvarande form sedan 1995 när Ottobock köpte den ortopediska verksamheten från LIC Ortopedi som drevs av landstingen.

Även om huvudägaren Ottobock, som funnits i över 100 år och startades med fokus på att tillverka proteskomponenter för hjälpa alla de som skadats under första världskriget så har man under de senaste två åren satsat mer och mer på tjänstesidan inom ortopedtekniken. 

Kring nya influenser och branschens utmaningar pekar Martin generellt på den tilltagande graden av digitalisering -Vår bransch är relativt sent in i digitaliseringen men nu börjar det märkas på allvar även hos oss. Det har handlat om en mognad, både hos oss som bransch men även i tekniken. Vi är nu i en fas där utvecklingen går snabbt mot att digitala verktyg används mer och mer.  Detta kommer att innebära en bättre service för våra kunder och patienter. Reproducerbarhet, kvalitetsnivå och servicenivå kommer att öka när vi fullt ut kan utnyttja de fördelar som digitaliseringen medför.


Digital teknik tillsammans med tid, resurser och bra samarbeten med övrig vårdpersonal då anser jag att man når ett optimalt läge. Säger Martin.
Den bästa situation man har som handläggare är när man har haft en patient som lämnar avdelningen nöjd, och där man kan se att man hjälpt till att underlätta patientens situation, då känner man att man varit en värdefull del i vårdkedjan.

Som Regionchef upplever Martin en tillfredsställelse när personalen och företaget har fått utrymme att vara så bra som man faktiskt är och utvecklas. Då tänker jag framförallt på att tillhandahålla marknadens, och för den enskilde individens mest optimala hjälpmedel, men även på utveckling som t ex vara en del i rehabiliteringsarbetet med patienten som t ex gåskola, och att alltid kunna utveckla uppföljning och utveckling av våra processer.

Aktiv Ortopedteknik ligger i framkant

Jag konstaterar att Aktiv Ortopedteknik idag är en av de ledande leverantörerna av ortopedtekniska hjälpmedel. Vi var först i branschen med att kvalitetssäkra alla våra verksamheter i Sverige enligt ISO9001 och vi är på samma sätt först med att miljöcertifiera enligt ISO14001.
Aktiv Ortopedteknik ligger även i framkant vad gäller utvecklingen och nytänkande, som exempel kan nämnas att vi blev det första ortopedtekniska bolaget att arbeta med rehabilitering inom ortopedtekniken, när vi genom upphandling fick förtroendet för sköta rehabiliteringen för amputerade i Stockholm. Att kunna erbjuda en heltäckande service till våra patienter där både hjälpmedel och rehabilitering sker under samma tak är något som driver oss att skapa nya vägar inom vården. Drop In verksamhet är ett ytterligare ett område där Aktiv Ortopedteknik varit föregångare, en service som bidrar till kraftigt reducerade väntetider för flera patientgrupper.

För oss är det viktigt att vi kan ge den bästa vården, i alla lägen. För att försäkra oss om att vi alltid ligger i framkant så jobbar vi kontinuerligt med att fråga oss om vad våra kunder vill ha och vilka krav de kommer att ställa på oss i framtiden.