Kvalitetsfokus på Aktiv Ortopedteknik

Hos Aktiv Ortopedteknik ingår det alltid att jobba med ständiga förbättringar och helhetsanalyser som syftar till att eliminera misstag. Processen försäkrar sig om att kvalitetsflödet inte bygger på en person utan en organisation.

Högt ställda kvalitetskrav hos Aktiv Ortopedteknik

Ortopedingenjören Erik Hidemo gör en slutgiltig analys och kvalitetskontroll av en underbensprotes, det är viktigt att alla ingående komponenter är rätt injusterade, att alla moment är utförda enligt en specifikation samt att patientens förutsättningar vägts in. Innan patienten får prova sin protes görs en slutgiltig okulär besiktning för att säkerställa att hjälpmedlet håller den höga kvalitetsnivå som krävs.


Det är av yttersta vikt att kompetent personal beräknar och bedömer alla kraftvektorer som kommer av brukarens gångrörelse. Ytterst handlar det om att brukaren skall kunna lita på att protesen fungerar och sitter på  som den ska.